Towers Watson PPI omgedoopt in LifeSight

Towers Watson PPI heet vanaf vandaag LifeSight.  Deze multi-employer pensioeninstelling combineert naar eigen zeggen ‘de voordelen van persoonlijk pensioeninzicht voor werknemers met maatwerk beleggen in één pensioenregeling’. LifeSight biedt werkgevers en werknemers optimale transparantie en ontzorging. Via het deelnemersportaal Mijn-LifeSight krijgen werknemers op eenvoudige wijze de belangrijkste informatie over hun pensioen en hun persoonlijke pensioensituatie, waarbij zij onder meer kunnen zien of het opgebouwde pensioen toereikend is en hoe zij daar invloed op kunnen uitoefenen.

 

Towers Watson PPI, de voorganger van LifeSight, vormde in 2013 de eerste van een reeks door Willis Towers Watson opgerichte multi-employer pensioeninstellingen. Inmiddels zijn er vergelijkbare ‘master trusts’ actief in Groot-Brittannië, België,  Ierland en Zuid-Afrika. “LifeSight is een groeiende internationale organisatie onder één gemeenschappelijke managementstructuur, waarvan de onderdelen elkaar over de landsgrenzen versterken. Wij geloven sterk in de kracht van lokale pensioenuitvoerders onder één gezamenlijke, internationale vlag en organisatie waardoor we onze klanten stabiliteit en toekomstbestendigheid kunnen bieden”, aldus Ton Winkels, director van LifeSight. “Wij beleggen met een beleggingsmix die zo goed mogelijk aansluit op de persoonlijke situatie van de werknemer en bovendien beschermt tegen marktrisico’s zoals rentedalingen en inflatie. Daarmee bieden we de grootst mogelijke kans dat het besteedbaar inkomen ook na pensionering op het gewenste niveau blijft.”

Onafhankelijkheid

Eén op de vijf Nederlanders verwacht tegenwoordig door te moeten werken tot zij zeventig zijn, of zelfs langer. Rolf Kooijman, voorzitter van het bestuur van Stichting LifeSight: “Het is noodzakelijk om snel in te kunnen spelen op steeds weer nieuwe ontwikkelingen in de pensioenmarkt. Het vertrouwen van werkgevers en werknemers in pensioenregelingen is echter niet altijd even groot. Zo wordt weleens getwijfeld aan het rendement, maar ook aan de stabiliteit en de uitvoering van regelingen. Wij hebben met LifeSight een onafhankelijke premiepensioeninstelling (PPI) neergezet die inspeelt op de behoefte aan transparantie, flexibiliteit en een optimaal rendement. LifeSight is in Nederland een aparte juridische entiteit, met een onafhankelijk bestuur en dito Raad van Toezicht.”