Schadelast in augustus met 35 procent gestegen

Het gemiddelde schadecalculatiebedrag is in augustus flink gestegen. Ook het aantal calculaties lag hoger dan vorig jaar, blijkt uit Audatex-cijfers.In augustus lag het gemiddelde schadebedrag op 1.348 euro; ongeveer vijftien procent boven het gemiddelde schadebedrag over heel 2015 en 35 procent hoger dan in augustus vorig jaar. Het is ook het hoogste maandbedrag in lange tijd; in januari 2009 lag het gemiddelde bedrag op 1.345 euro. De haglschades  zijn waarschijnlijk de oorzaak van deze stijging. Hiervoor geldt een calamiteitentarief dat hoger ligt dan het gemiddelde uurtarief. Verzekeraars dreigen dit jaar fors verlies te maken op hun schadeportefeuilles.In totaal werden er in augustus 88.340 schades via Audatex gecalculeerd, tegen 77.719 duizend vorig jaar. In juli waren dat er nog 93.514. Schadebedrijven hebben nog steeds hun handen vol aan de hagelschade van juni dit jaar.De totale schadecalculatiesom ligt in augustus bijna 31 miljoen euro hoger.

 

Bij de autoschades waarbij zowel de opdrachtgever als de hersteller bekend zijn werden er in augustus 56.398 calculaties uitgevoerd, 12,8% meer dan in augustus 2015 toen het aantal calculaties 49.990 bedroeg. In juli 2016 was het aantal calculaties waarbij zowel de opdrachtgever als de hersteller bekend zijn, 59.674. Over geheel 2016 (tot en met augustus) zijn er 460.431 calculaties uitgevoerd. In 2015 waren dit er 703.713.

Totaal aantal schadecalculaties:
Totaal 2009: 1.156.732
Totaal 2010: 1.167.945
Totaal 2011: 1.132.626
Totaal 2012: 1.112.082
Totaal 2013: 1.063.975
Totaal 2014: 1.081.224
Totaal 2015: 1.097.437
Totaal 2016: 727.311 (tot en met augustus)

Bron Automotive en Autoschadeportaal