Omzet auto- en motorbranche blijft stijgen over de gehele hele linie

De auto- en motorbranche heeft in het eerste halfjaar 7,5 procent meer omgezet dan in de eerste helft van 2015. Sinds 2011 nam de omzet in dit segment in de eerste zes maanden niet zo sterk toe als dit jaar. Alle branches hebben bijgedragen aan de omzetgroei, waarbij de bedrijfsautobranche met 14,5% de grootste stijging in resultaat heeft geboekt. Dit meldt CBS in de Kwartaalmonitor Auto- en motorbranche, waarin verder naar voren komt dat de omzet in de auto-en motorbranche stijgt al sinds het begin van 2015.

Na de grootste stijger, de bedrijfsautobranche zagen ook de autoservicebedrijven (+ 8,1%) de personenautobranche (+ 7,7%) en de motorbranche ( + 7, %) hun omzet behoorlijk toenemen. Ook de bedrijven in auto-onderdelen zagen hun omzet verder stijgen (+ 5,8%) evenals de importeurs van nieuwe personenauto’s (+ 6,1%), al bleven die wel iets achter bij de overige branches. In de auto- en motorbranche zijn in het tweede kwartaal 815 nieuwe bedrijven gestart. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2015 is dat een toename van het aantal oprichtingen van ruim 13%; 400 autobedrijven staakten het afgelopen kwartaal definitief hun werkzaamheden. Daarmee is het aantal opheffingen met ongeveer 1% afgenomen. In totaal zijn er aan het eind van het tweede kwartaal 31 475 bedrijven actief in deze sector, een toename van bijna 3 % ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal vacatures is in het tweede kwartaal met 800 toegenomen ten opzichte van het vorige kwartaal. In totaal waren er in de auto- en motorbranche 2.600 vacatures, het hoogste aantal sinds het derde kwartaal van 2008. In het tweede kwartaal waren er in de auto- en motorbranche evenveel faillissementen als een kwartaal eerder. In totaal gingen er 27 bedrijven failliet.

Resultaten per branche:

Personenauto’s: Omzet importeurs van nieuwe personenauto’s stijgt wederom en lag in het tweede kwartaal ruim 4% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het was het vijfde kwartaal op rij waarin een omzetstijging werd gerealiseerd. Hoewel de omzet al geruime tijd stijgt, ligt het omzetniveau in deze branche echter nog wel ruim onder het niveau van voor de crisis. De omzet van de personenautobranche is in het tweede kwartaal van 2016 met ruim 8% gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze eeuw is de omzet in deze branche niet eerder zo sterk toegenomen in een tweede kwartaal. In totaal was de omzet van de personenautobranche in de eerste helft van 2016 ruim 7 procent hoger dan het jaar ervoor. Het was de eerste keer deze eeuw dat er een omzetstijging van een dergelijke omvang werd gerealiseerd in het eerste halfjaar. Het aantal verkochte personenauto’s neemt af. In het tweede kwartaal zijn er 95 695 nieuwe personenauto’s geregistreerd, 4103 meer dan een jaar eerder. Dit betekent een stijging van ruim 4 %. In de eerste helft van 2016 werden er in totaal 193 962 nieuwe auto’s verkocht, wat ruim % minder is dan een jaar eerder. Ook de verkoop van tweedehands auto’s zit in de lift. In het tweede kwartaal steeg het aantal verkochte occasions naar 503 513. Dit waren er 28 365 meer dan een jaar eerder, ofwel een stijging van bijna 6%.

Bedrijfsautobranche: “Omzet groeit onverminderd door. Sinds het tweede kwartaal van 2015 stijgt de omzet met meer dan 10% per kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2016 nam de omzet met bijna 13%. Het omzetniveau was alleen in het tweede kwartaal van 2007 en 2008 hoger. In het tweede kwartaal werden er 23 082 nieuwe bedrijfswagens verkocht. Sinds 2008 zijn er niet zoveel bedrijfsvoertuigen verkocht in het tweede kwartaal. Er werden 19 119 bestelauto’s verkocht, ruim 24% meer dan een jaar eerder. Ook de verkoopaantallen van nieuwe vrachtauto’s, trekkers voor opleggers en speciale voertuigen namen flink toe. Alleen het aantal bussen dat verkocht werd was minder dan een jaar eerder.

Autoservicebedrijven De omzet neemt sinds het derde kwartaal van 2015 weer toe, na jarenlange afname. Het was in het tweede kwartaal van 2016 zelfs een van de grootste stijgers binnen de auto- en motorbranche. De omzet kwam in het tweede kwartaal bijna 10% hoger uit dan een jaar eerde, de sterkte omzetstijging in 14 jaar.

Handel in auto-onderdelen: Omzet stijgt voor het zesde achtereenvolgende kwartaal. De omzet was ruim 7% hoger dan een jaar eerder. In de afgelopen drie jaar is er alleen een daling in het vierde kwartaal van 2014 geweest. De omzet zit momenteel op het hoogste niveau van deze eeuw. De prijs van auto-onderdelen was dit kwartaal met ruim 6% gestegen vergeleken met het jaar ervoor.

Motor: Omzet stijgt drie jaar onafgebroken Na 3 kwartalen van geringe stijging, behaalde de motorbranche in het tweede kwartaal bijna 12% meer omzet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet stijgt inmiddels al drie jaar onafgebroken. Het omzetniveau in de motorbranche nadert ook het niveau van voor de crisis. Er zijn in het tweede kwartaal 4 652 nieuwe motorfietsen verkocht, ruim 10% meer dan vorig jaar. Daarnaast zijn er ook 40 444 tweedehands motoren van eigenaar gewisseld, een toename met bijna 2%.

Groeiend ondernemersvertrouwen

Het vertrouwen van ondernemers in de motor- en autohandel is verbeterd. Dit kwam aan het begin van het tweede kwartaal nog uit op min 0,9; aan het begin van het derde kwartaal is het vertrouwen gegroeid naar plus 4,0. Het herstel van het ondernemersvertrouwen is grotendeels toe te schrijven aan een positieve omzetontwikkeling in het tweede kwartaal. Over de omzetontwikkeling voor het derde kwartaal en de handelsvoorraden zijn de ondernemers minder optimistisch.

Ondernemers in de autobranche verwachten, net als vorig kwartaal een verbetering van het economisch klimaat. Dit zal naar verwachting geen invloed hebben op de te plaatsen orders bij leveranciers. Het aantal ondernemers dat een groei van het aantal orders verwacht is even groot als het aantal dat een afname voorziet. Dat geldt ook voor de personeelssterkte. Er wordt per saldo een gelijkblijvende werkgelegenheid verwacht. De ondernemers in de branche verwachten al twee kwartalen geen krimp van de personeelssterkte. Zo optimistisch zijn ondernemers al vier jaar niet geweest. Aan het begin van het derde kwartaal waren er evenveel ondernemers die een krimp van personeel verwachtten als ondernemers die personeelsgroei verwachtten. Aan het begin van het tweede kwartaal waren ondernemers nog positiever. Toen verwachtte per saldo 2 procent van de ondernemers dat de personeelssterkte zou gaan toenemen. Tot slot verwachten ondernemers verder geen veranderingen in de verkoopprijzen.