Nieuwe bestuursleden VNAB

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNAB van 7 december jl. zijn Arjan Nollen, directeur Marketing & Verkoop bij Delta Lloyd, en Alain Wijnants, CEO bij Zurich, toegetreden tot het bestuur van de VNAB. Zij vervangen resp .

Edwin Grutterink (Delta lloyd) en Tineke Zweed (Reaal Verzekeringen). Laatstgenoemde Tineke Zweed vervulde binnen het bestuur van de VNAB de functie van secretaris/penningmeester, een functie die wordt overgenomen door Arjan Nollen.

Young InSurance, eind 2009 opgericht door Sjaak Schouteren en Rosemarijn Peters met als doel het bij elkaar brengen van young professionals binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt, heeft een nieuwe organisatiestructuur. Deze bestaat uit drie commissies met elk drie bestuursleden: de marketingcommunicatiecommissie, de evenementencommissie en de MatchInSurance commissie, die zich bezighoudt met het mentormentee traject waarin young professionals worden gekoppeld aan een ervaren senior binnen de branche

De marketingcommunicatiecommissie wordt gevormd door Denise Heijstek (VNAB), Lars Springeling (AIG) en Eelco Wester (AGCS , tevens commissievoorzitter). De evenementencommissie bestaat uit voorzitter Kees Heijboer (Cunningham Lindsey), Björn Jalving (Turien & Co) en Zeynep Bulut (Van Ameyde). Bernadette Bode (Zurich Insurance), Jurgen Struiksma (Generali Nederland) en Judith Hooge Venterink (Achmea) vormen samen de MatchInSurance commissie. Daarnaast zal Danielle den Hoed  (AGCS) de functie van secretaris bekleden.