MKB ziet versnelling in innovatie en vernieuwing

Meer dan de helft van het middenbedrijf vindt dat technologische vernieuwing in de eigen sector sneller gaat dan vijf jaar geleden. Bij het kleinbedrijf vindt 44% dat ook. Van de zeven meest veelbelovende technische ontwikkelingen is ‘slimmere computers’ de enige technologie met wezenlijke impact op het bedrijf. Technologieën als robotisering, 3D-printing en Big data zijn voor de meerderheid van de kleinere ondernemers nog een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Dit blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau onder 850 kleine en middelgrote ondernemers.

Vooral ondernemers in zakelijke dienstverlening, landbouw en detailhandel onderschrijven deze stelling ‘dat technologische vernieuwing in de sector harder gaat dan vijf jaar geleden’. Iets meer dan de helft van de ondernemers in het middenbedrijf is het met de stelling eens en 44% van de ondernemers denkt er net zo over. Daar staat tegenover dat 18% van het middenbedrijf het oneens is het de stelling en 20% van het kleinbedrijf. De overige respondenten geven aan het antwoord niet te weten of staan hier neutraal tegenover.

Een derde (35%) van de kleinere ondernemers denkt dat de versnelling in technologische veranderingen invloed heeft op zijn of haar businessmodel. Bij middelgrote bedrijven verwacht 54% het business model te moeten aanpassen. Opmerkelijk: Ondernemers in de detailhandel non-food geven aan dat technologische vernieuwingen in hun sector steeds sneller gaan, maar de meeste ondernemers zien geen directe noodzaak om hun model hierop aan te passen.

Doordat technologie steeds goedkoper wordt, is de grootte van een bedrijf niet langer van doorslaggevend belang, aldus de onderzoekers. Kleine ondernemers kunnen van vrijwel dezelfde diensten gebruik maken als grote ondernemers, zonder daar grote investeringen voor te doen. Tegelijkertijd weet de klant steeds beter wat hij wil. Juist kleine bedrijven zijn in staat om flexibel en wendbaar hier op in te spelen. Voor het gros van de kleinbedrijven valt hier nog veel te winnen.

 

Kleinbedrijf volgt de nieuwe ontwikkelingen

Elke vernieuwing kent een kleine groep koplopers en een grote groep volgers. Dat beeld is in het kleinbedrijf niet anders. Een op de tien kleine ondernemers stelt dat zijn bedrijf koploper is, terwijl bijna tweederde aangeeft volger te zijn. Bij middelgrote ondernemers geeft één op de vijf aan koploper te zijn. Middelgrote bedrijven zitten ook vaker in innovatieve sectoren zoals de landbouw en de industrie. Andere eigenschappen van koplopers zijn dat ze veelal internationaal actief zijn en het zijn doorgaans grotere bedrijven, met meer dan 20 werknemers. Van alle ondernemers zien de entrepreneurs in de industrie zich het meest als koploper op het gebied van technologische innovatie: 21%, gevolgd door ondernemers in de landbouwsector (19%) en de bouw (17%). Horeca-ondernemers zien zich het minst als innovatieve koploper (ca 2%), mrt ondernemers in de zorg daar net boven (5%).