Milieudefensie daagt Staat voor rechter om schonere lucht

ederlandse staat aangeklaagd voor mensenrechtenschending

Amsterdam, 2 augustus 2016 – Milieudefensie klaagt de Nederlandse staat aan voor het schenden van mensenrechten. De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, doordat de staat te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarmee wordt het grondrecht op gezondheid geschonden.

Gisteren hebben we de dagvaarding verstuurd voor de rechtszaak voor gezonde lucht. “Nederland overschrijdt de wettelijke normen voor de luchtkwaliteit en schendt fundamentele mensenrechten door veel te weinig te doen tegen de luchtvervuiling. Die vervuiling veroorzaakt jaarlijks duizenden doden en tienduizenden ernstig zieken. Dat is onacceptabel”, zegt campagneleider mobiliteit, Anne Knol.

Veel steun voor de rechtszaak

Milieudefensie krijgt veel steun voor de rechtszaak tegen de staat. De aanklacht is mede ondertekend door 57 bewoners die zich lokaal inzetten voor gezonde lucht en door de Stichting Adem in Rotterdam. Bovendien steunen al ruim 1500 mensen de rechtszaak via crowdfunding. Binnen een maand is al meer dan 30.000 euro opgehaald. Anne Knol: “Een geweldig resultaat. Dit geeft aan dat heel veel mensen niet langer willen wachten. Zij eisen samen met ons gezonde lucht.”

De rechtszaak gaat over meer dan normenoverschrijdingen

Uit een meetcampagne van Milieudefensie blijkt dat Nederland in 2015 op 11 van 58 plekken in het land de Europese normen voor stikstofdioxide overschreed. In de dagvaarding eist Milieudefensie dat Nederland stopt met het overschrijden van de normen. “Daarmee zijn we er nog niet”, licht Anne Knol toe, “De huidige normen zijn namelijk niet voldoende, die zorgen niet voor gezonde lucht. Deze rechtszaak is een principezaak. Wij willen voor iedereen schone lucht, die de gezondheid niet schaadt”.

Gezondheidsraad

Ook volgens de Gezondheidsraad zijn de huidige normen slecht voor de gezondheid. De raad adviseert de staatssecretaris van Milieu dan ook de veel strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatiein wetgeving op te nemen. Die normen zijn twee keer zo streng als de nu geldende Europese normen. Anne Knol: “De overheid blijft willens en wetens met onze gezondheid marchanderen. Daarom vragen we de rechter nu om een oordeel.”

Meer informatie

Medewerkers van Milieudefensie meten de luchtkwaliteit in Den Haag (archief) ANP

Milieudefensie begint een rechtszaak tegen de Staat over de luchtkwaliteit in Nederland. De actiegroep eist voor de rechter dat de luchtkwaliteit binnen een half jaar overal voldoet aan Europese normen. Die worden nu nog op tientallen plaatsen overschreden, zegt Milieudefensie in de Volkskrant.

De dagvaarding is gisteren ingediend bij de rechtbank in Den Haag. Daarin staat volgens de krant dat de overheid al tijden tekort schiet in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Milieudefensie zegt dat als gevolg van hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide ieder jaar duizenden mensen eerder overlijden.

Urgenda

Campagneleider Anne Knol van Milieudefensie zegt in de Volkskrant dat in Engeland al met succes een beroep is gedaan op de rechter om de luchtkwaliteit te laten voldoen aan Europese normen. Ze ziet zich bovendien gesterkt door de uitspraak in de Urgenda-zaak, van juni vorig jaar. In die zaak oordeelde de rechter dat de overheid de CO2-uitstoot verder moet beperken, omdat een te grote uitstoot ernstige gevaren met zich meebrengt en de Staat een zorgplicht heeft voor zijn burgers. Het Urgenda-vonnis opent mogelijk de weg naar andere principiële uitspraken, aldus Knol.

In de dagvaarding komt Milieudefensie met voorstellen om de luchtkwaliteit snel te verbeteren. Dat zou kunnen door oude auto’s sneller te vervangen, de aanschaf van elektrische voertuigen fiscaal te stimuleren en landbouwemissies te verlagen. Behalve het verkeer is ook de intensieve landbouw een oorzaak van te hoge concentraties stikstofdioxide, zegt de actiegroep.