Lagere afzetprijzen drukken nog steeds omzet industrie

 

De omzet in de Nederlandse industrie stond ook in het tweede kwartaal van 2016 onder druk. Ook al groeide de gemiddelde dagproductie, lagere afzetprijzen zorgden opnieuw voor een omzetdaling. Producenten zetten 6,0% minder om dan vorig jaar. Vooral de aardolie-industrie drukte de omzet. De omzet in de industrie daalt nu twee jaar. Dit meldt CBS in de kwartaalmonitor industrie.

De aardolie-industrie noteerde in het tweede kwartaal met 33,5% de grootste omzetdaling. De dalende omzet in de aardolie-industrie trekt het gemiddelde omzetniveau in de gehele industrie al enkele jaren naar beneden. Deze omzetkrimp hangt samen met de sterk gedaalde afzetprijzen in de aardolie-industrie in de afgelopen jaren. Hoewel de prijzen de laatste maanden iets stijgen, liggen ze nog aanzienlijk lager dan vorig jaar. Op jaarbasis dalen de prijzen nu al drieënhalf jaar.

In de elektrotechnische en machine-industrie viel de omzet bijna 10% terug. Ook in de chemische industrie, de basis- en metaalproductenindustrie en de meubelindustrie daalde de omzet.Ondernemers in de auto-industrie, de bouwmaterialenindustrie en de papier- en grafische industrie deden juist goede zaken. De grafische industrie had zelfs voor het eerst in vierenhalf jaar weer een omzetstijging. Ook de omzet in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en de textielindustrie steeg.

Binnen- en buitenland

Binnen de landsgrenzen was de omzetdaling van de gehele industrie iets steviger dan erbuiten. De aardolie-industrie haalde de totale omzet fors omlaag, met een daling van37,7 procent binnen Nederland en 30,3% erbuiten. De transportmiddelenindustrie deed voornamelijk in april en mei goede zaken en pluste dit kwartaal 7,4 % bij. Vooral de autoproducenten hadden een goed kwartaal en behaalden een kwart meer omzet dan vorig jaar. Op de buitenlandse markt steeg de omzet met 30%, op de binnenlandse markt nam de omzet 4 procent toe. De industrie daalt weliswaar al acht kwartalen, de gemiddelde industriële dagproductie groeide in het tweede kwartaal met 1,8%. Deze tegengestelde ontwikkeling wordt grotendeels verklaard door de negatieve prijsontwikkeling binnen de gehele industrie (-7,5 %). De stijgende productie is vooral te danken aan de auto-industrie (+21,6%), de chemische industrie (+5,2%) en de voedingsmiddelenindustrie (+3,6%).