KPMG: “Waarde fusies en overnames op Nederlandse markt neemt fors af”

De waarde van fusies en overnames op de Nederlandse markt is in de eerste zes maanden van dit jaar aanzienlijk afgenomen vergeleken met de laatste zes maanden van 2015. In de eerste helft van 2016 werden 260 transacties geregistreerd waarbij een Nederlandse onderneming betrokken was. Deze deals hadden een waarde van € 20 miljard. In de laatste zes maanden van vorig jaar waren dit nog 293 transacties met een waarde van € 62 miljard. Hoewel het aantal transacties zowel in aantal als omvang aanzienlijk daalde, nam de rol van financiële kopers op de Nederlandse markt toe. Dit blijkt uit halfjaarlijks onderzoek van KPMG naar de bewegingen op de internationale fusie- en overnamemarkt

Nederlandse en buitenlandse durfkapitalisten waren in de eerste zes maanden van dit jaar goed voor 35% van alle transacties op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt. Opvallend hierbij is dat het bij 65% van deze transacties ging om een primary deal, waarbij een durfinvesteerder een belang in een onderneming overneemt van een niet-financiële investeerder. In de laatste zes maanden van 2015 overheersten de exit deals, waarbij een financiële investeerder zijn belang verkocht aan een onderneming. Ook wereldwijd daalde het aantal transacties, van 9.314 in de laatste zes maanden van 2015 tot 8.241 in het eerste halfjaar van dit jaar. De totale waarde nam wereldwijd af van € 2,242 miljard tot € 1,221 miljard. Dit blijkt uit halfjaarlijks onderzoek van KPMG naar de bewegingen op de internationale fusie- en overnamemarkt.

Steeds meer tech-deals

Europa laat een vergelijkbaar beeld zien. De waarde van de Europese transacties daalde van € 715 miljard in de tweede helft van 2015 tot 337 in de eerste helft van 2016, waarbij het aantal transacties daalde van 3.619 tot 3.429. “Opvallend in zowel de wereldwijde als de Europese cijfers is dat het aantal tech-deals steeds verder toeneemt”, zegt Danny Bosker, partner bij KPMG Corporate Finance. Bosker: “Zowel wereldwijd als Europees maakt het aantal transacties waarbij de overgenomen partij actief is op het gebied van hardware, software, computer services of halfgeleiders, inmiddels ruim 10% van alle deals uit. Als we kijken naar het aantal deals dan zien we vergeleken met 2008 een stijging van 58% wereldwijd en 35% in Europa. En als we kijken naar de overnemende partij dan zien we dat iets minder dan de helft van de kopers niet actief is in de technologiesector. Een teken dat de technologie in toenemende mate onderdeel uitmaakt van alle economische sectoren.”

Een nadere analyse van de technologie-gerelateerde transacties laat zien dat van de 48% van de tech-deals die in de eerste zes maanden van dit jaar tot stand kwamen, de koper niet actief was in de technologiesector. Bosker: “Vooral bedrijven in de financiële dienstverlening zijn geïnteresseerd in technologische ondernemingen. In de eerste zes maanden van dit jaar was ruim 20% van de kopers van een techbedrijf actief binnen de financiële dienstverlening. Deze belangstelling is voor een deel te verklaren door de opkomst van fintech bedrijven en het feit dat steeds meer financiële sponsors willen investeren in technologieën en applicaties die de toekomst gaan bepalen.”