Kerncijfers Beroepsziekten 2017: ruim twee van de vijf  meldingen van psychische aard

 

Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Volgens de beroepsziektemeldingen uit 2016 valt meer dan 40% van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen, zo blijkt uit  ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2017’, dat is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie, aangeleverd door in totaal 863 bedrijfsartsen. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen en bij werknemers boven de 45 jaar. Beroepsziekten leiden in 70% van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.  Bedrijfsartsen die deelnemen aan het Peilstation Intensief Melden (PIM) rapporteerden 161 nieuwe gevallen van alle beroepsziekten per 100.000  werknemers, waarmee het aantal werkenden met een nieuwe beroepsziekte wordt geschat op 11.270 werknemers.  Het aantal nieuwe beroepsziekten ligt substantieel lager dan in de voorgaande jaren toen dit zogeheten incidentiecijfer tussen de 191 en 281 per 100.000 werknemers lag.

Sectoren

De vijf economische sectoren met de meeste beroepsziekten zijn: bouwnijverheid (360 meldingen per 100.000 werknemers), vervoer en opslag (236), financiële dienstverlening (227), industrie en gezondheidszorg (beide 185). Het aandeel psychische beroepsziekten is 42% van alle meldingen. Het gaat vooral om overspannenheid en burn-out. Daarnaast werden veel beroepsziekten van het bewegingsapparaat (27%) en gehoor (22%) gemeld. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen (64%) en bij werknemers van 45 jaar en ouder (67%). Bij tweederde deel van de werknemers met een beroepsziekte is sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bij 6% van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschikt door de beroepsziekte.

Oorzaken

In 2016 zijn 2.613 psychische beroepsziekten gemeld. Dit vormt 42% van alle meldingen waarmee het aandeel in het totaal is gestegen. Overspannenheid en burn-out vormden opnieuw het grootste deel van het aantal meldingen (74%). Het totaal aantal beroepsziektemeldingen aan het houdings- en bewegingsapparaat is in de afgelopen vijf jaar met 18% gedaald tot 1.791. Contacteczeem, met name irritatief van aard, blijft de meest gemelde beroepshuidaandoening (60%). Scabiës werd in 2016 opvallend vaak gezien. De meeste meldingen van beroepsgebonden long- en luchtwegaandoeningen kwamen uit de bouw, gevolgd door de industrie en de gezondheidszorg. Bacteriën en stof (waaronder silicium, kwarts) waren de meest genoemde oorzaken.

Het aantal meldingen van beroepsslechthorendheid nam af, mede door het de stopzetting van de collectieve meldingen uit de bouw. Van de 74 meldingen van tinnitus zijn er 44 afkomstig uit de politiesector. Het aantal meldingen van werkgerelateerde neurologische aandoeningen daalde van 165 in 2015 naar 114. Het Carpaal Tunnel Syndroom is de meest gemelde neurologische aandoening. Chronisch Toxische Encefalopathie (CTE) komt dankzij preventie bijna niet meer voor. Het aantal gemelde beroepsziekten door biologische agentia nam ten opzichte van 2015 met 20% toe tot 183. Er lijkt nog geen einde te komen aan de stijging van het aantal nieuwe gevallen van mesothelioom, jaarlijks zijn er ruim 600 nieuwe meldingen. Er zijn in 2016 geen meldingen verricht van door het werk veroorzaakte effecten op de voortplanting en op het ontwikkelende kind.