Investeringen groeien gestaag verder

In juli 2016 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,3% groter dan in juli 2015, meldt CBS. De stijging is kleiner dan een maand eerder. De groei in juli is volledig toe te schrijven aan hogere investeringen in woningen. De investeringen in personenauto’s en machines krompen.Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in september minder gunstig dan in juli.

De omstandigheden voor investeringen zijn in september minder gunstig dan in juli volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat in de radar van september het oordeel van de Nederlandse industriële ondernemers over hun orderportefeuille slechter was dan in de radar van juli. Ook presteerde de export minder dan in juli. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.