Export groeit opnieuw aanzienlijk

Het volume van de goederenexport was in mei 6,2% groter dan in dezelfde maand in 2015, meldt CBS. De stijging is ongeveer hetzelfde als in de voorgaande maand. Bedrijven voerden opnieuw vooral meer transportmiddelen uit. Het importvolume was met 5,6% groter dan een jaar eerder. Nederlandse bedrijven exporteerden in mei vooral meer transportmiddelen en verder meer chemische, metaal- en rubber- en plastic producten en machines. Zowel de export van de Nederlandse producten als de doorvoer was hoger dan een jaar geleden,

Volgens CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in juli wat gunstiger dan in mei. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen van de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. Vooral de ontwikkeling van de wisselkoersen is in de radar van juli minder ongunstig dan in mei. Daartegenover staat dat Nederlandse industriele ondernemers negatiever zijn over de buitenlandse orderportefeuille. De export van goederen maakt ongeveer driekwart uit van de totale export.