Economisch beeld verbetert verder

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in oktober gunstiger dan in de voorgaande maanden. In de Conjunctuurklok van half oktober presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend. Consumenten zijn in september een stuk positiever dan in augustus. Ze oordelen vooral positiever over het economisch klimaat. Daarnaast neemt ook de koopbereidheid toe. Het vertrouwen van producenten in de industrie veerde in september weer op en herstelde deels van de forse daling in augustus. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen liggen boven hun langjarig gemiddelde.

Het volume van de goederenexport was in augustus 3,7% groter dan in augustus 2015. De stijging is wat kleiner dan in de voorgaande maand. In augustus groeide vooral de export van machines en apparaten. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder. In juli 2016 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,3% groter dan in juli 2015.De stijging is kleiner dan een maand eerder. De groei in juli is volledig toe te schrijven aan hogere investeringen in woningen. De investeringen in personenauto’s en machines krompen.Consumenten hebben in juli 2,2% meer uitgegeven dan in juli 2015. De groei is groter dan in juni. Consumenten gaven in juli vooral meer uit aan duurzame goederen zoals huishoudelijke apparaten en auto’s. Verder lagen ook de bestedingen aan voeding, motorbrandstoffen en diensten hoger dan een jaar eerder.
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 2,2% hoger dan in augustus 2015. De stijging is wat kleiner dan in juli. Al elf maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide in augustus het sterkst. In september 2016 zijn er evenveel bedrijven failliet verklaard als in augustus. Hiermee blijft het aantal voor zittingsdag gecorrigeerde faillissementen op het laagste niveau in ruim 8 jaar.

De werkloosheid blijft dalen. Vooral onder 45-plussers daalde de werkloosheid in de afgelopen maanden sterk. In augustus waren 521 duizend mensen werkloos, oftewel5,8% van de beroepsbevolking. Een half jaar eerder waren dat er nog 581.000, wat neerkomt op 6,5%.Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het tweede kwartaal van 2016 met 35.000 toegenomen. Vooral het aantal banen voor uitzendkrachten steeg. Ook in de handel en horeca trok de werkgelegenheid aan. Daarnaast steeg het aantal vacatures met 5.000.