Cobra1998 en VNAB initiëren Introductie Coassurantie Brand voor nieuwkomers

 

Op initiatief van Cobra1998 en gesteund door de Rotterdamse Beurs Brand Club (RBBC) en Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS), is de Introductie Coassurantie Brand ontwikkeld. Deze zeven sessies tellende introductiecursus heeft als doel om nieuwelingen in de coassurantiemarkt – starters en andere nieuwe intreders –  een eerste inzicht te bieden op de betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en de onderlinge verhoudingen, uiteraard toegespitst op het brandsegment. Op woensdag 20 april a.s. vindt de eerste bijeenkomst plaats in het nieuwe VNAB kennis- en ontmoetingscentrum; de laatste op 27 juli a.s., waarna er in augustus een afsluitende evaluatiebijeenkomst wordt gehouden.  Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Inschrijven is vanaf heden mogelijk. (P.duPont@vnab.nl). Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar: ca20.

 

Over het hoe en waarom van dit initiatief zegt Rudolf van der Werff (DEKRA Experts), die de introductieopleiding samen heeft ontwikkeld en vormgegeven samen met Martina Smit (Van Steenderen Mainport Lawyers) en met ondersteuning van de VNAB: “De bestuursleden van Cobra1998 constateerden dat nieuwkomers binnen de brandsector regelmatig onvoldoende kennis paraat hebben van de coassurantiemarkt, terwijl het ontbreekt aan een laagdrempelige manier om snel kennis te maken met de markt. De ‘Introductie Coassurantie Brand’ wil dit aanbieden aan (nieuwe) professionals binnen de brandsector.”

 

Van der Werff en Smit spreken van ‘een initiatief voor en door de markt’. “Gezien veel young professionals langere tijd werkzaam blijven binnen de coassurantiemarkt is het voor marktpartijen een investering in de toekomst. Daarnaast profiteren de diverse marktpartijen direct van de voordelen, (nieuwe) medewerkers beschikken sneller over goede basiskennis van de coassurantiemarkt en hebben de mogelijkheid hun netwerk te vergroten. Om deze redenen wordt de Introductie kosteloos aangeboden.”

 

In het programma zijn meerdere partijen betrokken, allen actief op de coassurantiemarkt. Tijdens zeven bijeenkomsten worden de verschillende spelers in het spel van coassurantie belicht, namelijk de co-assurantiemarkt, makelaardij, (inter)nationaal verzekeren, herverzekeren, inspecties en taxaties, (contra-)expertise en advocatuur. De presentaties worden verzorgd door partijen uit de markt. Het is de bedoeling dat jaarlijks andere bedrijven de inhoud hiervan voor hun rekening nemen.

De bijeenkomsten worden gehouden op de volgend e data: 20 april (VNAB), 11 mei (Concordia de Keizer), 25 mei (AIG), 8 juni (VNAB), 22 juni ( Van Ameyde), 13 juli (DEKRA) en 27 juli (Van Steenderen). De afsluitende evaluatiebijeenkomst staat gepland voor 31 augustus.