AGCS benoemt enkele zorgelijke ontwikkelingen in Safety and Shipping Review 2015

  

In haar rapport  Safety and Shipping Review 2015  benoemt  Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) enkele zorgelijke ontwikkelingen in de maritieme sector. “De  economische omstandigheden hebben impact hebben op de schadecijfers. Zo is schade aan de scheepsmachines met 36% de meest voorkomende schade-oorzaak. Om financiële redenen wordt er minder aan onderhoud gehouden en ook minder geïnvesteerd in preventieve maatregelen en training van het personeel, Bovendien is er op schepen geregeld sprake van onderbezetting en van een onvoldoende opgeleide bemanning. Mede door de genoemde oorzaken heeft AGCS de afgelopen 12 maanden een toegenomen schadefrequentie geconstateerd.:

De verzekeraar wijst qua risico ook op de toenemende omvang van containerschepen, die bij een calamiteit lastig zijn te bergen. “De bedrijfstak moet zich opmaken voor een miljardenschade in de toekomst”, aldus de verzekeraar, die verwijzend naar de Tianjin-explosie in  China zich ook zorgen zegt te maken over het supply chain-/cumulatierisico, alsmede over schommelende containerladingen, politieke risico’s in delen van der wereld  en de terugkeer van schepen varend onder Iraanse vlag.

Piraterij en de Arctic-vaarroute

Het wereldwijde onderzoek van de industriële  verzekeraar meldt verder dat vorig jaar het aantal gevallen van piraterij is toegenomen tot 246. Tegenover een verbeterde situatie in Afrika met minder aanvallen op schepen in voormalige hotspots Nigeria en Somalië staat een toename van het aantal piraterijgevallen in zuidoost Azië, dat ‘goed’ is voor 60% van alle wereldwijde incidenten, met Vietnam als nieuwste hotspot.  Ook hierbij worden meer en meer cybergerelateerde incidenten geregistreerd, waarbij gericht op speciale ladingen op geavanceerde manier gaten in de cyberveiligheid worden gezocht en gevonden.

Een forse schadetoename laat ook de Arctic-vaarroute zien, de Noordelijke vaarroute langs de Noordpool. In tien jaar tijd is het aantal incidenten mets chepen toegenomen van 8 naar 71 vorig jaar  en sinds 2012 is er bijna sprake van een verdubbeling. Schade en/of technisch falen aan machines is met 46 incidenten met afstand schadeoorzaak nummer één, gevolgd door aan de grond lopen (6),  botsing met kades en andere havenattributen (5) en brand/explosie (4) .