400 startende bedrijven worden snelle groeier

Van de 161.000 in 2010 opgerichte bedrijven hebben 410 bedrijven vóór 2016 een snelle groei doorgemaakt en zich daarmee gekroond tot ‘gazelle’. Dat is ongeveer een kwart procent van de starters oftewel één op vierhonderd, meldt  CBS.Om tot ‘gazelle’ gerekend te worden moet een opgericht bedrijf binnen vijf jaar na het jaar van oprichting een snelle groei doorgemaakt hebben. Officieel is sprake van snelle groei als een bedrijf aan het begin van de groeiperiode minimaal tien werknemers telt en in drie opeenvolgende jaren een gemiddelde werknemersgroei noteert van minimaal 10% per jaar.

In de horeca werden startende bedrijven relatief het vaakst ‘gazelle’. Hier gaat het met name om restaurants, cafetaria’s en cafés. Van de bijna 4,5 duizend in 2010 opgerichte bedrijven in deze branche hebben er zestig in korte tijd een snelle groei doorgemaakt. Dat is 1 op 73 of 1,4 procent. Op grote afstand volgen bedrijven in vervoer en opslag (1 op 189), in de gezondheids- en welzijnszorg (1 op 310) en in de zakelijke dienstverlening (1 op 321). Starters in cultuur, recreatie en overige diensten groeien relatief het minst vaak uit tot gazelle (1 op 1700).

In een jaar tijd is het aantal jonge, snelgroeiende bedrijven met 17% toegenomen van 575 in 2014 tot 670 in 2015. Daarmee ligt het aantal ‘gazellen’ wel nog onder het niveau van 2012 (800) en 2013 (710). Het aantal gazellen nam tussen 2014 en 2015 het meest toe bij uitzendbureaus en kinderdagverblijven. In beide sectoren kwamen er in een jaar tijd vijftien bij. Het aantal jonge, snelgroeiende kinderdagverblijven steeg naar dertig het aantal uitzendbureaus naar tachtig. In 2012 lagen in beide branches de aantallen gazellen wel hoger.

In absolute aantallen zijn jonge, snelgroeiende bedrijven het vaakst uitzendbureaus. Hierbij gaat het vooral om uitzendkrachten die niet in de uitzendbranche zelf werken, maar daar wel op de loonlijst staan. In 2015 ging het om tachtig jonge, snelgroeiende uitzendbureaus. Daarna volgen restaurants en cafetaria’s (60) en kinderopvangverblijven (30).