30% meer ongevallen direct na de zomervakantie

De eerste schooldag staat in het midden van het land weer voor de deur. In de eerste weken na de zomervakantie vinden er ruim 30% meer ongevallen plaats dan in de rest van het jaar. Veilig Verkeer Nederland start daarom die dag ook de campagne De Scholen zijn weer begonnen. Op veel plaatsen hangen de spandoeken of staan de sandwichborden om de weggebruikers hierop de attenderen. Deze actie is na al die jaren nog steeds nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat in de eerste weken van het schooljaar veel ongevallen gebeuren met 12-en 13 jarige scholieren.

Directeur van Veilig Verkeer Nederland, Felix Cohen; ‘Na de zomervakantie zijn er ieder jaar weer veel nieuwe kinderen op de schoolroute. Automobilisten moeten na de zomervakantie altijd weer even gewaarschuwd worden om extra op te letten omdat kinderen in grote groepen, lopend en op de fiets op weg zijn naar school. Er zijn veel nieuwe kinderen op de schoolroute en ook veel onervaren fietsers. Onze campagnespandoeken zijn in deze periode daarom in 86% van de gemeenten in Nederland nadrukkelijk zichtbaar boven de straten’.

Vooral de brugklassers gaan na de zomervakantie vaak voor het eerst een nieuwe, voor hen onbekende, route fietsen. Vooral op gevaarlijke kruispunten levert dit problemen op. Dit gaat meestal goed maar helaas loopt dit ook wel eens fout af. Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars, partner van Veilig Verkeer Nederland, blijkt dat in 2015 in de weken vlak na de zomervakantie sprake is van een stijging van het aantal schadeclaims na aanrijdingen van 211 naar 280 per week. ‘Deze stijging verdient aandacht, het gaat immers om de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen,’ aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars meet het gehele jaar door het aantal schadeclaims als gevolg van aanrijdingen tussen automobilist en voetganger of fietser.

Samen met Veilig Verkeer Nederland roept het Verbond van Verzekeraars automobilisten op om alert te zijn voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals naar schoolgaande kinderen. “We constateren een opvallende piek in het aantal aanrijdingen vlak na de zomervakantie, als kinderen weer naar school gaan”, aldus algemeen directeur Richard Weurding.  “Deze stijging verdient aandacht, het gaat immers om de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen”, aldus Weurding.