PwC Golden Age Index; Minder kans dat 55-plussers in het VK blijven werken dan in andere G7-landen

Het Verenigd Koninkrijk staat op de 21e plaats op de Golden Age Index van PwC. Nieuw-Zeeland, IJsland en Japan scoren het hoogst en behoren tot de wereldtop als het gaat om het opnemen van oudere werknemers in hun beroepsbevolking. Andere uitkomsten zijn dat in  het VK  bijna een kwart miljoen meer oudere werknemers economisch inactief zijn dan voor de pandemie, waarmee het VK een buitenbeentje is onder de G7-staten en dit terwijl het verhogen van het aantal oudere werknemers in de beroepsbevolking  de inflatiedruk in het VK helpen verlichten. Verder blijven 55-plussers in Zuidoost-Engeland vaker werken dan mensen in andere regio’s vanwege minder fysiek veeleisende banen en hebben mensen van 55 jaar en ouder in het Verenigd Koninkrijk vaker hun baan opgegeven en vervolgens niet teruggekeerd op de Arbeidsmarkt niet teruggekeerd dan mensen in andere G7-landen.  

Hoge huizenprijzen, inkomsten uit beleggingen en een slechte gezondheid zijn de belangrijkste redenen voor de verslechterende arbeidsparticipatie van oudere werknemers in het VK, terwijl Nieuw-Zeeland, IJsland en Japan bovenaan de ranglijst staan voor het hoogste percentage economisch actieve 55-plussers in de beroepsbevolking.

Barret Kupelian, chief economist at bij PwC, zegt: “Na de pandemie heeft de Britse economie moeite om de aanbodzijde van de economie te laten groeien. Op de arbeidsmarkt zijn er een miljoen vacatures en de werkloosheid is relatief laag. Een deel van het tekort aan arbeidskrachten kan worden verklaard door de economische inactiviteitsgraad, die hoger is dan tijdens de pandemie en voornamelijk wordt veroorzaakt door bijna 244.000 oudere werknemers, ter grootte van de stad Portsmouth, die zich tijdens de pandemie uit het arbeidsproces hebben teruggetrokken en niet zijn teruggekeerd. Hoewel dit voor velen ongetwijfeld een keuze is geweest – gedreven door de relatieve welvaart van deze leeftijdsgroep die met vervroegd pensioen gaat – is het ook duidelijk dat een slechte gezondheid deel uitmaakt van het verhaal dat deze trend verklaart.

“Inzicht in de oorzaak van deze trends in de beroepsbevolking is cruciaal voor het Verenigd Koninkrijk, omdat het overtuigen van oudere werknemers om weer aan het werk te gaan bedrijven kan helpen om tekorten aan ervaren personeel snel aan te pakken, wat uiteindelijk helpt om de binnenlandse inflatiedruk te verlichten. Het is daarom van vitaal belang dat bedrijven en beleidsmakers zich richten op het ontwerpen van beleid om degenen die willen blijven werken te ondersteunen en oudere werknemers te stimuleren om weer aan het werk te gaan als ze dat willen.”

Gezondheid van werknemers

Het rapport identificeerde ook de gezondheid van het personeelsbestand als een belangrijke factor die de arbeidsparticipatie van oudere werknemers beïnvloedt. Het ONS heeft bijvoorbeeld vastgesteld dat een derde van de 50-plussers die tijdens de pandemie hun baan hebben opgezegd op de wachtlijst van de NHS staan.

Het rapport benadrukt dat het omkeren van de trend in langdurige ziekte onder de bevolking een van de belangrijkste beleidshefbomen zou kunnen zijn om werknemers, en met name oudere werknemers, weer aan het werk te krijgen. PwC’s onderzoek toont aan dat de leeftijdscohort die het meest te lijden heeft van langdurige ziekte de leeftijdsgroep 35-44 is, gevolgd door de leeftijdsgroepen 55-64 en 65+ – wat betekent dat gezondheidsgerelateerde zorgen en problemen zowel de huidige als de toekomstige generatie van werknemers in de gouden eeuw tegenhouden. Uit apart onderzoek van PwC voor The Times Health Commission blijkt dat twee op de vijf bedrijven (38%) sinds de pandemie een toename hebben gezien in het aantal werknemers dat langdurig ziek was vanwege een psychische aandoening.

De Golden Age Index wijst ook op de rol die huizenprijzen en beleggingsinkomsten tijdens de pandemie kunnen hebben gespeeld bij het verlagen van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers. Meer specifiek suggereert de analyse dat historisch gezien een stijging van de huizenprijzen met 10% gepaard gaat met een daling van 0,1 procentpunt in de arbeidsparticipatie van 55-64-jarigen. Dit wijst erop dat positieve welvaartseffecten van de snelle stijging van de huizenprijzen met meer dan 20% tijdens de pandemie kunnen hebben bijgedragen aan een daling van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers in het VK na de pandemie.

Regionale verschillen

Er zijn aanzienlijke regionale verschillen in de arbeidsparticipatie van oudere werknemers in het Verenigd Koninkrijk, variërend van ongeveer 57% in het noordoosten van Engeland tot 68% in het zuidoosten. Dit is belangrijk als we kijken naar het aantal werknemers – als het noordoosten van Engeland bijvoorbeeld dezelfde arbeidsparticipatie voor de leeftijdsgroep 55-64 jaar zou hebben als het zuidoosten, zouden er 40.000 extra banen worden gecreëerd
  Divya Sridhar, econoom bij PwC, zegt: “Uit onze analyse blijkt dat als alle regio’s van het Verenigd Koninkrijk oudere werknemers in dezelfde mate als het zuidoosten zouden opnemen in de beroepsbevolking, dit zou leiden tot 320.000 extra banen. Dit komt overeen met ongeveer een derde van het aantal vacatures in het VK. Oudere werknemers in het zuidoosten werken echter vaker in sectoren die meer flexibiliteit bieden wat betreft locatie en werktijden, zoals de financiële en professionele dienstverlening, terwijl die in het noordoosten eerder in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg en productie werken, die over het algemeen fysiek zwaarder zijn en meer aanwezigheid op locatie vereisen. Het is daarom belangrijk dat toekomstig beleid voor oudere werknemers wordt afgestemd op de unieke industriële mix van elke regio