Producenten industrie opnieuw minder positief

De producenten in de industrie waren ook in juli minder positief dan een maand eerder. Hun vertrouwen ging van 1,0 in juni naar 0,1 in juli, aldus het CBS. Dit is de laagste stand sinds maart 2021. De daling van het vertrouwen komt vooral doordat producenten minder positief waren over de orderportefeuille.Het producentenvertrouwen lag in juli onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van 1,4. Het vertrouwen bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (-28,7) genoteerd.

Fabrikanten waren in juli vooral minder positief over hun orderportefeuille. Ook over de verwachte productie in de komende drie maanden waren ze minder positief. Het oordeel over de voorraden gereed product was echter minder negatief.

Hoewel alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn verslechterd, waren er twee positief. Het aantal producenten dat de orderpositie groot acht had de overhand op het aantal dat de orderportefeuille klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal producenten dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was groter dan het aantal dat een afname van de productie voorziet.De deelindicator voorraden was echter negatief. Het aantal producenten dat de voorraad eindproduct als klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden groot vindt.

Driekwart van industriële bedrijfsklassen

In driekwart van de belangrijkste branches in de industrie verslechterde het producentenvertrouwen in juli. Net als in de voorgaande maanden waren de fabrikanten in de elektrotechnische en machine-industrie het meest positief. Producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren opnieuw het meest negatief.

Bijna drie weken geleden meldde het CBS dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in mei 9,2% procent lager was dan in mei 2022. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis.

Afzetprijzen industrie 7 procent lager in juni

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni gemiddeld 7,0% lager dan in juni 2022, meldt het CBS. Een maand eerder was de prijsdaling 4,9%.De in- en uitvoerprijzen van de industrie zijn als inflatie-indicatoren opgenomen in het prijzendashboard.

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. In juni 2023 kostte een vat ruwe North Sea Brent olie circa 69 euro, ruim 37% minder dan een jaar eerder. In mei kostte een vat ruwe North Sea Brent bijna 70 euro. Dat was ongeveer 34% minder dan een jaar eerder.

Producten van de aardolie-industrie waren in juni 35,9% goedkoper dan in juni 2022. In mei lagen de prijzen 30,6% lager dan een jaar eerder. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in juni 17,9% lager dan een jaar eerder. In mei lagen de prijzen 16,1% lager dan in mei 2022.In de meeste bedrijfsklassen van de industrie lagen de prijzen in juni echter hoger dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de industrie zijn in juni ten opzichte van mei met 0,3% gedaald. De prijzen op de buitenlandse markt stegen met 0,2%, de prijzen op de binnenlandse markt daalden met 1,0%.