Onderzoek WTW: Horecabedrijven voelen zich niet in staat hun risico’s te beheersen

Strategische risico’s nemen toe na de pandemie en bedrijven geven aan bang te zijn voor reputatierisico’s en onderverzekerde bedrijfsonderbrekingsschades. Ontwikkelende technologieën en een veranderende smaak van de consument brengen nieuwe uitdagingen met zich mee voor grote recreatie- en horecabedrijven.  Managers zijn sterk gericht op risico’s, maar zijn niet tevreden over de beschikbare verzekeringsdekking. Dat zijn enkele uitkomsten uit een onderzoek van WTW. 

Zorgen over immateriële risico’s 

Veel van de ondervraagde hotels, gezondheidsfaciliteiten, locaties en attracties, bars en clubs, restaurants en andere bedrijven in de vrijetijds- en horecasector blijken te worstelen met risico’s en de financiele afdekking ervan:. 

  • 44% zegt dat de risicogerelateerde schades in de afgelopen twee jaar hoger of veel hoger waren dan verwacht; 
  • Slechts 28% zegt de diepere oorzaken van de risico’s waarmee zij worden geconfronteerd, onder controle te hebben; 
  • Bijna driekwart zegt over onvoldoende gegevens of kennis te beschikken om risico’s aan te pakken; 
  • 59% meet en bewaakt zijn reputatie, en 46% vindt een verzekering tegen reputatierisico’s noodzakelijk (22% zegt dat het cruciaal is); 
  • 52% zegt dat hun verzekering alleen de materiële schade aan eigendommen dekt, maar niet de kosten van bedrijfsonderbreking als ze gedwongen worden te sluiten. 

“Bedrijven in de vrijetijds- en horecasector voelen nog steeds de gevolgen van opeenvolgende wereldwijde schokken en veranderend consumentengedrag”, merkt Garret Gaughan, Head of Directand Facultative bij WTW.”69% van onze respondenten denkt dat zij geen toegang hebben tot de juiste verzekerings- en risktransoplossingen en 56% mist de juiste instrumenten en inzichten voor riskmanagement”, meldt hij. 

Nog steeds de COVID-kater voelbaar 

Uit het onderzoek van WTW blijkt dat het herstel van de sector na de COVID nog lang niet is voltooid: ongeveer de helft van de ondervraagde bedrijven met een omzet van meer dan 300 miljoen dollar is nog ver verwijderd van business as usual. 

  • 47% constateert een tekort aan medewerkers met voldoende vaardigheden een uittocht van personeel uit de sector; 
  • 46% voelt de gevolgen van de verschuiving naar thuisactiviteiten; 
  • 46% is nu meer gericht op betere marges in de komende twee jaar dan op omzetgroei, wat de prioriteit is voor slechts een derde; 
  • 52% zegt dat de toegenomen concurrentie van buiten de sector een van de grootste obstakels is voor hun strategische doelstellingen; 
  • 70% zegt dat de versnelde omschakeling naar digitaal de grootste erfenis van Covid-19 op lange termijn is.  Het onderzoek werd eind 2022 uitgevoerd onder meer dan 600 CEO’s en hoofden van risico’s, operaties of compliance bij bedrijven in de vrijetijds- en horecasector wereldwijd met een omzet van meer dan 300 miljoen dollar.