Omzet zakelijke dienstverlening stijgt al bijna twee jaar met 5% per kwartaal

 

De omzet van de zakelijke dienstverleners is in het tweede kwartaal van 2016 met 6,1% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2015. De omzet stijgt nu al bijna twee jaar met meer dan 5% per kwartaal, zo blijkt uit de ‘Kwartaalmonitor Zakelijke dienstverlening’ van het CBS.. Het aantal faillissementen is ten opzichte van het eerste kwartaal gedaald, terwijl het aantal openstaande en vervulde vacatures steeg. Het aantal ontstane vacatures bleef gelijk. Daarnaast is in vergelijking met het tweede kwartaal van 2015 zowel het aantal startende als stoppende bedrijven gestegen. Het aantal bedrijven dat actief is in de zakelijke dienstverlening is hiermee, net als vorig kwartaal, per saldo gestegen.

Zowel de zakelijke als de IT-dienstverlening kennen nu bijna drie jaar elk kwartaal omzetgroei. De omzet van de branches groeide met respectievelijk 6,1 en 0,7% in het tweede kwartaal, wat voor de IT-dienstverleners een terugval betekent ten opzichte van de 5,7%  in het eerste kwartaal. Net als vorig kwartaal is de uitzendbranche de branche met de sterkste groei, ondanks dat deze groei afneemt van bijna 10 naar 8,7%. De groei van de schoonmakers en hoveniers viel terug van 4,5% in het eerste kwartaal naar 1,8% in het tweede kwartaal. Deze terugval wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de omzet van de hoveniers daalt in vergelijking met dezelfde periode in 2015, toen deze branche zeer sterk groeide. De overige branches laten net als vorig kwartaal een groei zien.

Vacaturerecord, minder faillissementen en meer starters en stoppers

Het aantal openstaande vacatures bereikte met 28,700 een nieuwe piek in het tweede kwartaal. Dit nadat er eerder al gepiekt werd in zowel het vierde kwartaal van 2015 als het eerste kwartaal in 2016. De afgelopen zeven jaar zijn er nooit zoveel openstaande vacatures geweest. Het aantal nieuwe vacatures bleef met 38.000 hetzelfde als in het voorgaande kwartaal. Dit is het hoogste aantal sinds eind 2008. Het aantal vervulde vacatures steeg 2,000 naar 38.000, het hoogste aantal vervulde vacatures sinds begin 2009.

Sinds 2009 is het aantal faillissementen nog niet zo laag geweest als in het afgelopen kwartaal. In de zakelijke dienstverlening gingen in totaal 226 bedrijven failliet. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en het eerste kwartaal is dit een daling van respectievelijk 16 en 26 bedrijven. Van alle bedrijven in Nederland zijn er in het tweede kwartaal  269 bankroet gegaan. Ook dit aantal is sinds het begin van 2009 niet zo laag geweest. In de periode sinds 2009 is met 1 871 het gemiddeld aantal bedrijven per kwartaal dat failliet ging ook beduidend hoger dan het aantal dat afgelopen kwartaal failliet is gegaan.

In het tweede kwartaal zijn 12 750 nieuwe zakelijke dienstverleners opgericht. Dat zijn 6,5% meer starters dan in dezelfde periode vorig jaar. Verder staakten 5 985 bedrijven in de zakelijke dienstverlening definitief hun werkzaamheden. Daarmee steeg het aantal stoppers met zo’n 8% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2015. De IT-dienstverlening telde 1.955 oprichtingen en 895 opheffingen tijdens het afgelopen kwartaal. Dit is respectievelijk 15 en 12% meer in vergelijking met een jaar eerder. In totaal zijn aan het eind van het tweede kwartaal 375.435 bedrijven actief in de zakelijke dienstverlening. De IT-dienstverlening telde op dat moment 55.730 bedrijven.

Verschillen per bedrijfstak

IT-dienstverlening :Laagste omzetgroei (+ 0,7%) sinds de omzet vanaf het derde kwartaal van 2013 onafgebroken groeide. De komende kwartalen zal duidelijk worden of de omzetgroei structureel terugvalt of dat er sprake is van incidentele oorzaken. Aantal faillissementen  is lager  dan de voorgaande twee jaren.   IT-dienstverleners zijn voor het derde kwartaal positief gestemd over de omzet en de personeelssterkte. Per saldo verwacht 14% een groei van de omzet en 10% een groei van de personeelssterkte. Ondernemers zijn neutraal gestemd over de ontwikkelingen van het economisch klimaat. In het derde kwartaal vorig jaar was de stemming hierover nog positief.

Rechtskundige en administratieve dienstverleners

Zowel de rechtskundige als administratieve dienstverleners hebben in het tweede kwartaal van 2016 meer omzet behaald dan in dezelfde periode van 2015. Voor de administratieve dienstverleners, zoals accountants en belastingadviseurs, was de groei met 8,6 % de sterkste groei van de afgelopen vier jaar. Het herstel van de omzet dat in het tweede kwartaal van 2015 aanving, zet sterk door. Bedrijven in de rechtskundige dienstverlening, o.a. de notarissen, advocaten en juristen, behaalden in de maanden april, mei en juni gemiddeld een toename in de omzet van 3,3% ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Deze omzetgroei is minder sterk dan in het voorgaande kwartaal, waarin de groei 4,7% bedroeg.

Het aantal faillissementen in de administratieve dienstverlening is in het tweede kwartaal vrijwel gelijk aan de twee voorgaande kwartalen. Het aantal faillissementen in de rechtskundige dienstverlening is lager. Ook in deze bedrijfstak wijkt het aantal failliete bedrijven weinig af van de twee voorgaande kwartalen. De verwachtingen voor de omzet in het derde kwartaal zijn negatief. Per saldo voorziet 10% van de ondernemers een toename van de personeelssterkte. Ondernemers zijn licht positief over de ontwikkeling van het economische klimaat en de verkoopprijzen in het derde kwartaal.

Architecten- en ingenieursbureaus

De omzet van de architectenbureaus steeg in het tweede kwartaal van 2016 met 4,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei is hiermee groter dan in het eerste kwartaal toen deze 1% bedroeg. Na jaren van dalende omzetten stijgt de omzet nu al zeven kwartalen op rij. Bij de ingenieursbureaus steeg de omzet ook, maar niet zoveel als bij de architecten; de omzet steeg met 3,3%. Net als bij de architecten viel de groei in het tweede kwartaal hoger uit dan in het eerste kwartaal. De omzet van de ingenieursbureaus groeit al dertien kwartalen op rij.

Het aantal faillissementen bij architectenbureaus is gelijk aan het gemiddelde aantal van de afgelopen tien kwartalen. Bij de ingenieursbureaus is er sprake van een forse stijging.  Terwijl architecten en ingenieurs in de afgelopen kwartalen positieve verwachtingen hadden over het economisch klimaat, is de stemming nu omgeslagen naar licht negatief. Per saldo verwacht 3% van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat. Ook de verwachtingen met betrekking tot de omzet zijn met een saldo van -1 zelfs licht negatief. Het aantal ondernemers dat een groei van de omzet verwacht, is nu ongeveer even groot als het aantal dat een afname verwacht.

Reclame- en marktonderzoekbureaus

De omzet in de reclamebranche steeg in het tweede kwartaal met 3% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vergeleken met het vorige kwartaal, toen de groei nog 6%t was, vlakte de groei wel aanzienlijk af. Markt- en opinieonderzoekbureaus hadden een goed tweede kwartaal waarin de omzet met 6,7%t steeg. Dit is een forse verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal waarin de omzet met 4,3% steeg.

Het aantal faillissementen is in het tweede kwartaal vrijwel gelijk gebleven aan dat van een kwartaal eerder.  Het totaal aantal uitgesproken faillissementen in de reclame- en marktonderzoeksbranche vertoont al voor het vierde jaar op rij een dalende lijn.  Het aantal ondernemers met negatieve omzetverwachtingen is iets groter dan het aantal met positieve omzetverwachtingen. In het derde kwartaal van vorig jaar hielden deze groepen elkaar in evenwicht.  Over de verwachte ontwikkeling van de personeelssterkte zijn ondernemers positief gestemd.

Schoonmaakbedrijven en hoveniers

De omzet van de hoveniers is in het tweede kwartaal gedaald met 1,3%; de eerste daling sinds het derde kwartaal van 2013. De schoonmaakbranche laat in het tweede kwartaal een groei zien van 3,7%, waarmee de groei nu voor het zevende kwartaal op rij positief is. Gemiddeld groeide de branche in deze zeven kwartalen met 4,4 procent.

. Sinds 2009 is het aantal faillissementen in deze branche alleen in het eerste kwartaal van 2015 zo laag geweest.  De verwachtingen voor de economische ontwikkelingen in het derde kwartaal zijn bij hoveniers en schoonmaakbedrijven per saldo positief. Over de omzet zijn ondernemers neutraal gestemd. Net als vorig jaar wordt, na een toename in het tweede kwartaal, voor het derde kwartaal een afname van de personeelssterkte verwacht.

Uitzendbranche en arbeidsbemiddeling

De omzetgroei van de arbeidsbemiddelaars, uitzendbureaus en personeelsbeheerders was met 8,7 %t iets minder sterk dan een kwartaal eerder (9,9%). De omzet van de uitzendbranche stijgt nu drie jaar op rij.  Sinds 2008 is de groei van het aantal nieuwe banen niet meer zo hoog geweest. De banengroei was het grootst in de zakelijke dienstverlening , vooral bij de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling .

In het tweede kwartaal van 2016 steeg het aantal uitzenduren weer, zo ook het  aantal uren in kortlopende contracten neemt al twee jaar toe. De ontwikkeling van de kortlopende uren loopt doorgaans voor op die van de rest van de arbeidsmarkt.  Ondernemers in de uitzendbranche zijn zeer positief gestemd over de omzetgroei in het derde kwartaal.. Ook over het economisch klimaat en over de personeelssterkte zijn ondernemers positief gestemd, zij het minder positief dan in het derde kwartaal vorig jaar.