Grootste omzetgroei transportsector in ruim 7 jaar

De omzet van de transportsector groeide in het derde kwartaal van 2018 met 5,6% ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de achtste achtereenvolgende omzetgroei in een kwartaal  en de sterkste toename sinds het tweede kwartaal van 2011. De omzetstijging was zichtbaar in bijna alle deelbranches en was het sterkst bij de binnenvaart en de koeriersdiensten. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers.

In de binnenvaart steeg de omzet met 17,5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit is de grootste omzetstijging in ruim zeven jaar. De ontwikkeling per kwartaal vertoont overigens een sterke fluctuatie. In het vierde kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van dit jaar was er sprake van een omzetdaling met resp. 3,9% en 1,9%, gevolgd door een groei met 4% in het tweede kwartaal. Binnenvaartschippers vervoerden 5% minder goederen. Door de lage waterstand konden schepen minder vracht vervoeren en hadden schippers de onderhandelingspositie om hogere tarieven te vragen. Ook kregen de binnenvaarders een laagwatertoeslag om extra kosten te compenseren.

De omzet van de koeriers steeg in het derde kwartaal met ruim 10%procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit werd vooral gevoed door de toenemende populariteit van webwinkels. De online omzet van de detailhandel steeg met bijna 18%. Ook in de meeste andere deelbranches stegen de omzetten in het derde kwartaal. De dienstverlening voor vervoer over water vormde de enige uitzondering daarop, met een omzetdaling van bijna 0,5%p. De omzet van opslagbedrijven steeg met ruim 9%, de grootste groei na die van de binnenvaart en de koeriers. Het goederenwegvervoer en de expediteurs – de grootste bedrijfstakken in de transportsector – zagen de omzet toenemen met respectievelijk 6,4 en 4,8%.

Van de bedrijven in de transportsector verwacht 33% dat de omzet in het vierde kwartaal zal stijgen en denkt 55% dat deze gelijk blijft. Ruim 84% verwacht de prijzen niet aan te passen. Het aantal vacatures in de sector neemt vanaf de tweede helft van 2015 alleen maar toe. Toch verwacht 21 procent van de ondernemers in de transportsector meer personeel in dienst te hebben in het vierde kwartaal.