Export groeit gestaag door

Het volume van de goederenexport was in september 4,6% groter dan in september 2015, meldt CBS. De stijging is groter dan in de voorgaande maand. In september groeide vooral de export van transportmiddelen, chemische producten en machines en apparaten. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder. Het importvolume was in september 2,3% groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in november gunstiger dan in september. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie.Vooral de ontwikkeling van de Duitse industriële productie is in de radar van november gunstiger dan in september. Het vertrouwen van de Duitse en Europese producenten verbeterde ook. Daarentegen waren de Nederlandse ondernemers negatiever over hun buitenlandse orders.De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export.