Economie groeit in vierde kwartaal 2022 met 0,6 procent

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2022 met 0,6% ten opzichte van het derde kwartaal. In het derde kwartaal daalde het bbp met 0,2 %. De groei in het vierde kwartaal werd breed gedragen, waarbij het handelssaldo en de consumptie door huishoudens de grootste bijdrage leverden. 

De Nederlandse economische groei van 0,6% was hoger dan die in de naburige Europese landen. In Frankrijk en België groeide de economie met 0,1%, in Duitsland, de grootste economie van de EU, kromp het bbp met 0,2%. Gemiddeld kwam in de EU de groei uit op 0%t. Verder bleef de omvang van de economie in het Verenigd Koninkrijk gelijk, terwijl die van de VS met 0,7 procent groeide.Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste voorlopige groeicijfer van de economie voor 2022 bekend. Het bbp is vorig jaar met 4,5% gegroeid. Dat is vooral toe te schrijven aan de hogere consumptie door huishoudens en de toename van het handelssaldo. 

Consumptie huishoudens, uitvoer en investeringen groeien 

De consumptie door huishoudens steeg in het vierde kwartaal van 2022 met 0,9% ten opzichte van het derde kwartaal. Consumenten gaven, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, vooral meer uit aan diensten, zoals cultuur en recreatie, horeca en vervoer en communicatie. De consumptie van de overheid groeide met 0,4%.De investeringen in vaste activa namen in het vierde kwartaal met 0,5% toe. Er werd vooral meer geïnvesteerd in woningen, gebouwen en infrastructuur.

De uitvoer van goederen en diensten steeg met 2,4% in vergelijking met het derde kwartaal van 2022. De invoer van goederen en diensten nam met 2,2% toe. Per saldo droeg het handelssaldo positief bij aan de groei in het vierde kwartaal. 

De bouwnijverheid groeide het hardst 

In de meeste bedrijfstakken steeg in het vierde kwartaal van 2022 de toegevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) ten opzichte van het derde kwartaal. De zakelijke dienstverlening en de bouwnijverheid droegen het meest bij aan de groei in het vierde kwartaal. De toegevoegde waarde van de bouwnijverheid nam van alle bedrijfstakken, met 2,3%,, het sterkst toe. De zakelijke dienstverlening groeide met 0,9% minder hard, maar drukt een grotere stempel op de economie dan de bouw. 

Omvang economie 4,5 procent groter dan in 2021 

De economie groeide in het vierde kwartaal 2022 met 3 procent ten opzichte van het vierde kwartaal 2021. Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste voorlopige groeicijfer voor het jaar 2022 bekend. Het bbp is vorig jaar met 4,5% gegroeid. Dat was iets minder dan in 2021, toen de economie met 4,9% groeide. Twee jaar op rij met deze groeicijfers is deze eeuw nog niet voorgekomen. 

De consumptie door huishoudens droeg met een toename van 6,6% het meest bij aan de groei in 2022. Consumenten gaven vooral meer uit aan diensten, zoals cultuur en recreatie, horeca en vervoer en communicatie. De investeringen in vaste activa waren 3,1% hoger dan in 2021. De uitvoer lag 5,2% hoger dan in 2021. Vooral de uitvoer van diensten groeide. De invoer was 4,3% hoger, waardoor het handelssaldo positief bijdroeg aan de economische groei. De bedrijfstak cultuur, sport, recreatie en overige diensten groeide in 2022 met 34% het hardst.


In 2021 ging de economie nog gebukt onder coronamaatregelen. Van januari tot eind april 2021 en van 19 december 2021 tot halverwege januari 2022 gold er in Nederland een harde lockdown. Daarna werd de samenleving geleidelijk opengesteld en in maart 2022 vervielen de laatste coronamaatregelen. Dinsdag 21 februari komt het CBS met een uitgebreid economisch jaaroverzicht van 2022.