Cobouw BouwMonitor: Minder uitval en projectdompers

De bouw lijkt grip te krijgen op de effecten van corona. Het aantal bouwprojecten dat uitvalt of vertraging oploopt is in april gedaald vergeleken met de maand ervoor. Toch leven bouwers nog altijd tussen hoop en vrees. Vooral over de periode na de bouwvak blijven er zorgen. Dat valt op te maken uit het tweede BouwMonitor-onderzoek van Cobouw en USP. Eén zwaluw maakt nog geen zomer.

Toch lijken de eerste tekenen van herstel zichtbaar, afgaande op een onderzoek onder ruim 1.400 bouwers, ontwikkelaars, afbouwers en architecten.De orderportefeuilles van bouwers zitten de komende drie maanden nog steeds vol en misschien nog wel belangrijker: het aantal orders of aanbestedingen dat ‘geïnfecteerd’ wordt door corona neemt gestaag af. Het aantal vertraagde projecten daalde van 24 naar 19% tussen maart en april en het aantal geannuleerde projecten ging van 11 naar 8%.“Het lijkt er dus op dat de eerste schok van de coronacrisis voorbij is”, duidt Jan-Paul Schop de nieuwste inzichten. Toch is het volgens hem te vroeg om te stellen dat de bouw grotendeels met de schrik vrijkomt.

Latere zorgen in het najaar

“De architectenbranche en de vastgoedmarkt worden al stevig geraakt. Architecten zien nog steeds opdrachten uitvallen en de investeringen in vastgoed dalen ook nog steeds. Later dit jaar gaat de uitvoerende bouw dat absoluut merken”, zegt de directeur van USP met wie Cobouw het BouwMonitoronderzoek uitvoert. Het is ook niet zo dat bouwbedrijven helemaal geen last hebben van de crisis. Vergeleken met april vorig jaar is de omzet bij 36 procent van de ondernemingen een stuk lager, maar neem je daarbij maart dit jaar in ogenschouw dan neemt het aantal dalers alweer af.

De afbouwsector wordt op het ogenblik het zwaarst geraakt. Het aantal bedrijven dat een beroep kan doen op overheidssteun (omzetdaling moet 20% zijn of hoger) is iets toegenomen, maar blijft relatief klein. De kleinere bedrijven krijgen overigens de grootste klappen. “Dat is niet verwonderlijk”, zegt Schop. “De meeste grote projecten lopen gewoon door.” Lopende projecten verlopen minder vlot dan anders. Dat heeft vooral te maken met een tekort aan materialen en een hoger ziekteverzuim. Een op de tien bouwers geeft overigens aan dit jaar door te zullen werken tijdens de bouwvak.

Download gratis de belangrijkste inzichten van de Cobouw BouwMonitor >>