Centraal Beheer Trendonderzoek Duurzaam Wonen Q1-2023 : Dure boodschappen zetten rem op verduurzamen van woningen

Bijna de helft van de Nederlanders (44%) geeft een minder hoge prioriteit aan het verduurzamen van de woning in verband met de duurdere boodschappen. Ook de politieke onzekerheid over het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen remt duurzame investeringen. Daarbij speelt ook het gebrek aan eigen geld, zo blijkt uit het MeMo2-trendonderzoek 2023 over duurzaam wonen dat is uitgevoerd voor Centraal Beheer, onderdeel van Achmea.

  De hogere energieprijzen en -rekeningen, hebben de wens tot woningverduurzaming in Nederland flink aangewakkerd. Twee-derde doet al aan ‘kleine’ besparingsmaatregelen, zoals de thermostaat enkele graden lager (65%) en korter douchen (61%). De volgende stap in verduurzaming is lastiger, omdat de prioriteit nu bij de eigen portemonnee ligt door duurdere boodschappen. Daarnaast spelen de mogelijke afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepanelen, een mix aan onzekerheid en gebrek aan eigen middelen. Dit komt naar voren in de duurzaam wonen enquête (Q1-2023) onder 1.500 Nederlanders van 18 jaar en ouder met een huur- of koopwoning.  

Tochtstrippen en radiatorfolie
Makkelijke en relatief goedkope maatregelen, zoals het zelf plaatsen van tochtstrippen en radiatorfolie, zijn inmiddels in vele honderdduizenden woningen uitgevoerd. Deze twee maatregelen zijn zo het meest toegenomen in de top 10 van woningverduurzamingsmaatregelen ten opzichte van de vorige meting eind 2022. Naast Ledlampen – nog altijd op één – zijn dit ‘snelle oplossingen’ die zichzelf relatief snel terugverdienen. Dit maakt het ook voor huurders overzichtelijk en behapbaar. Zo tellen het principe van ‘alle kleine beetjes helpen’ en het grote aantal woningen waar dit al is gedaan, op tot een flinke bijdrage aan energiebesparing en meer comfort. Met name ‘oudere huizen’ raken verder achterop met verduurzamen. Maar liefst 29% van de bewoners van huizen die zijn gebouwd voor 1920, hebben (nog) niets of nauwelijks iets verduurzaamd, maar willen dat wel.   Drempel naar vervolgstap
De drempel naar een volgende verduurzamingstap ligt vaak een stuk hoger, merkt Jaap de Groot, Innovation Lead Duurzaam Wonen & Klimaatwinkel van Centraal Beheer: ‘Dat komt door extra kosten, meer inspanningen en complexiteit van de maatregelen. We zien dat duurdere oplossingen daarom soms worden uitgesteld.’ De rem op aanschaf van zonnepanelen komt volgens hem ook door de onduidelijkheid over afschaffing van de salderingsregeling: ‘Een op de vier enquête-deelnemers (23%) noemt deze onzekerheid als reden van uitstel.’ Nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel met een aantal wijzigingen op 7 februari aannam, is het afwachten of de Eerste Kamer de wet goedkeurt. De Groot: ‘Daarnaast spelen onzekerheid over de prijsontwikkeling van energie, lonen, inflatie en de onrust rond Oekraïne. Dit leidt tot keuzes, want je kunt je geld maar één keer uitgeven.’ Tegelijk leidt het wachten op nieuwe technologie tot uitstelgedrag, vooral bij woningeigenaren.  

Onvoldoende eigen geld niet enige bottleneck
Ondertussen wordt in Nederland nog behoorlijk gespaard met grote verschillen tussen huishoudens. Onvoldoende ‘eigen geld’ is niet altijd de enige bottleneck. Er is vaak twijfel als het gaat om grotere investeringen zoals een warmtepomp. De Groot: ‘Jammer, want juist door nu te blijven investeren in verduurzaming van de woning, is op korte en langere termijn meer te besparen.’ Om een tekort aan eigen middelen te overbruggen zijn er ook andere oplossingen, zoals een SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) of energie-bespaarlening. Deze hebben absoluut meer potentie dan we nu zien in deze markt, meent De Groot: ‘De relatieve onbekendheid en verondersteld “gedoe” bij de aanvraag van zo’n lening spelen ook een rol. Om deze verduurzamings- en besparingsmaatregelen inzichtelijk te maken heeft Centraal Beheer een online-scan ontwikkeld. De scan biedt inzicht in wat het voor de maandelijkse kosten betekent als je een verduurzamingsoplossing met een lening betaalt.’  

Rentekorting op groene leningsdeel
Bewoners, eigenaren en hypotheekverstrekkers hebben samen belang bij goede en veilig verduurzaamde woningen. Dit komt de waardeontwikkeling, verhandelbaarheid en risicobeheersing van het onderpand ten goede. Om verdere verduurzaming aan te moedigen werkt Centraal Beheer aan de invoering van een rentekorting op het deel van de hypotheek dat klanten gebruiken voor het verduurzamen van hun woning. De Groot: ‘Verwachting is dat we deze rentekorting op het groene leningsdeel rond de zomer kunnen aanbieden. Bij het verduurzamen van hun woning dalen voor klanten dan niet alleen hun energiekosten, maar ook de maandlasten. Zo maken we met elkaar de wereld een stukje duurzamer.’
Foto Centraal Beheer