Betere tijden op komst voor detailhandel

Baken Adviesgroep voorspelt dat er betere tijden aan komen voor de detailhandel. Ondanks dat in 2016 nog een groei wordt verwacht van 1,4% kan in 2017 de detailhandel een flinke omzetgroei verwachten van 2,3%. De groei komt met name door de aantrekkende economie en daarbij behorende consumptieve bestedingen.

Zowel de handel in food en non-food artikelen zullen beiden naar verwachting flink groeien. De detailhandel in food is een zeer stabiele markt en zal naar verwachting iets harder groeien door stijgende consumptie. De handel in food daarentegen staat bekend als meer volatiel, deze markt is gevoeliger voor conjuncturele bewegingen. In 2015 groeide de branche nog met 1,1%, in 2016 wordt dit naar verwachting iets minder met 0,9%. 2017 echter wordt naar verwachting een topjaar voor de detailhandel in non-food artikelen, Syn-Quenta voorspelt een groei van 2,3%. Deze groei komt met name door een sterke stijging in de consumptieve bestedingen. In Q1 in 2016 zijn de consumptieve bestedingen met maar liefst 2,3% gestegen. Nu de economie aantrekt vinden ook steeds meer mensen een baan en hebben hierdoor een hoger besteedbaar inkomen.

Ook het aantal bedrijven en het aantal FTE in de detailhandel zal toenemen. Ons economisch forecast model Syn-Quenta voorspelt een toename van het aantal FTE met 1,3% in 2016 en 2,3% in 2017. Het aantal werkplekken binnen deze sector zal naar verwachting nog meer stijgen. Veel mensen in de detailhandel werken namelijk parttime en het aantal parttimers gaat toenemen. Daarentegen daalt het aantal bedrijven in 2016 nog met 1,9% maar in 2017 wordt weer een lichte stijging verwacht van 0,5%.