Aandeel hernieuwbare energie in 2022 toegenomen naar 15 procent

In 2022 was het aandeel hernieuwbare energie 15% van het totale energieverbruik in Nederland. Een jaar eerder was dit 13%. Vooral het verbruik van zonne- en windenergie is het laatste jaar gestegen. Het energieverbruik uit biomassa is iets gedaald. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Nederland heeft in EU-verband afgesproken om in 2030 minstens 27% van het totale energieverbruik op te wekken met hernieuwbare energie.

Het verbruik van hernieuwbare energie bedroeg 277 PJ (petajoule) in 2022, 6% meer dan een jaar eerder. Het totale finale energieverbruik bedroeg vorig jaar ongeveer 1850 PJ, ruim 7% lager dan het jaar ervoor en het laagst sinds 1990. Dit wordt met name veroorzaakt door een sterke daling in het aardgasverbruik. Mede door de daling van het totale verbruik steeg het aandeel hernieuwbare energie.

Weer meer nieuwe zonnepanelen

Het verbruik uit zonne-energie (elektriciteit en warmte) groeide in 2022 ten opzichte van het jaar daarvoor met 45 procent naar 62 PJ. De belangrijkste oorzaak is de plaatsing van nieuwe zonnepanelen. De totale opgestelde capaciteit van zonnepanelen is vergeleken met een jaar eerder met 28% gestegen naar meer dan 19.000 MW (megawatt).

Verder was 2022 ook een bijzonder zonnig jaar. Van de opgestelde zonnepanelen staat 20% in zonneparken en 80% op het dak of als zonwering boven parkeerplaatsen.

Windenergie toegenomen

Het energieverbruik uit windenergie is in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 13% toegenomen naar 78 PJ. Het verbruik uit windenergie op zee bedroeg ongeveer 30 PJ en was daarmee ongeveer gelijk aan dat van 2021. Het verbruik uit windenergie op land groeide in dezelfde tijd met 25% naar 47 PJ.

De totale capaciteit van windmolens was eind 2022 bijna 9.0000 MW, 14% meer dan het jaar ervoor. Deze stijging is grotendeels te danken aan nieuwe windmolens op het land, hier is 950 MW bijgekomen. Het vermogen op zee steeg met 110 MW.

Verbruik biomassa daalt

Het bruto-eindverbruik van biomassa in 2022 liet een daling zien van 15%. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat er vorig jaar een kwart minder biomassa is meegestookt bij elektriciteitscentrales.

Daarnaast gelden sinds halverwege 2021 aangescherpte duurzaamheidscriteria voor bepaalde installaties op vaste en gasvormige biomassa. Wanneer deze niet worden nageleefd, telt de gebruikte biomassa niet mee voor het bruto-eindverbruik van energie volgens de Europese rekenmethode. Ondanks de daling wordt de grootste bijdrage aan hernieuwbare energie nog steeds geleverd door biomassa (40%).

Het verbruik van de biotransportbrandstoffen is met 4% gedaald in 2022. Er werd 7% meer biobenzine verbruikt, terwijl het verbruik van biodiesel met 12% is gedaald. Er werd wel veel meer biodiesel geleverd aan de internationale zeevaart.