Zorgplicht voor medewerkers is belangrijk voor Europese bedrijven, maar samenhang in uitvoering ontbreekt

Bijna 60% van de Europese bedrijven ziet een sterk verband tussen de aandacht die ze aan hun zorgplicht voor medewerkers besteden en de winstgevendheid en productiviteit van hun bedrijf, volgens nieuw onderzoek van Chubb. Toch ontbreekt het op het hele continent aan samenhang in uitvoering en in verzekeringsdekking. Naast de positieve effecten op winstgevendheid heeft aandacht voor de zorgplicht een duidelijk positieve impact op andere belangrijke bedrijfsaspecten. Zo vindt 55% van de 240 Europese bedrijven die aan het onderzoek meededen, dat de zorgplicht hen helpt toptalent aan te trekken en vast te houden. En bijna zes van de tien respondenten geven aan dat hun zorgplicht helpt om verzuim te verminderen.

“Bedrijven die zorgplicht zien als een morele verplichting in plaats van een wettelijk voorschrift en er gericht beleid voor hebben ontwikkeld, lijken significante voordelen te behalen,” aldus Arjen van Dun, Manager Benelux Accident & Health bij Chubb. “Ruim zeven op de tien bedrijven die hun zorgplicht als een belangrijke waarde zien en holistisch benaderen, zien hun winstgevendheid toenemen.” Hij onderbouwt dat met cijfers uit het onderzoek. Zo geeft 72% van de bedrijven met een holistische benadering aan dat de zorgplicht de winstgevendheid stimuleert tegen 51% van de bedrijven die alleen de wettelijke voorschriften volgen. Daarnaast stelt 78% van de eerstgenoemde bedrijven dat de zorgplicht hun verzuim omlaag brengt en hanteert 68% hulpmiddelen en beleid voor een veiligere omgeving en het minimaliseren van incidenten. Bij bedrijven die hun zorgplicht uitsluitend zien als morele verplichting zijn die percentages 51% resp. 40%.

Kwaliteit zorgplicht verschilt sterk

Hoewel vrijwel iedereen begrijpt wat zorgplicht inhoudt en veel bedrijven verder gaan dan hun wettelijke verplichtingen, is de kwaliteit van de geboden zorg zeer uiteenlopend. In sectoren zoals detailhandel en onderwijs wordt meestal alleen voldaan aan de wettelijke minimumeisen. Hierdoor missen deze organisaties een kans om hun medewerkers beter te ondersteunen en langer te behouden.

Iets minder dan de helft (46%) van de Europese bedrijven biedt werknemers verzekeringen aan; 14% biedt helemaal geen verzekeringen aan. Daarnaast zorgt iets minder dan een kwart (24%) van de bedrijven voor een zakelijke reisverzekering voor al hun medewerkers. Europese bedrijven zien graag betere producten en diensten uit de verzekeringssector waarmee ze de zorgplicht voor hun personeel beter kunnen uitvoeren. Op dit moment gaat slechts één op de vijf (22%) bedrijven te rade bij een verzekeraar voor het ontwikkelen of wijzigen van zijn zorgaanbod.

“Hoe eerder Europese bedrijven zich met hun zorgplicht gaan bezighouden, hoe beter voorbereid ze zijn op de toekomstige eisen van werknemers, toezichthouders en wetgevers,” voegt Arjen van Dun toe. “Bedrijven kunnen ook profiteren van de samenwerking met verzekeraars of makelaars. De uiteenlopende hulpmiddelen en diensten die vaak bij verzekeringen zijn inbegrepen, kunnen de procedures en respons in de uitvoering van hun zorgplicht aanzienlijk verbeteren.”

Het hele (Engelstalige) onderzoeksrapport is te raadplegen op http://www.acegroup.com/eu-en/assets/chubb_reworking_duty_of_care_report.pdf