Wereldwijde schadeverzekeringsmarkt voor makelaars groeide vorig jaar met 13%

De wereldwijde markt voor zakelijke schadeverzekeringen voor assurantiemakelaars   groeide in 2023 met meer dan 13%. De vijf grootste makelaarsgroepen op dit gebied controleren ongeveer 37% van de inkomsten uit deze activiteiten en meer dan 20 groepen hebben hun inkomsten uit deze activiteit tussen 2020 en 2023 minstens verdrievoudigd

De wereldwijde markt voor commerciële P&C (schade)verzekeringsmakelaardij was ongeveer $ 76,6 miljard waard in termen van inkomsten gegenereerd uit deze activiteit in 2023, een stijging van ongeveer 13,1% ten opzichte van 2022 zonder inflatiecorrectie en 6,2% na inflatiecorrectie. De vijf grootste groepen zijn  Marsh,  McLennan, Aon, Gallagher, WTW en Acrisure; samen goed voor 37% van de wereldwijde marktwaarde. Ondertussen namen de top 15 makelaarsgroepen op dit gebied een gecombineerd aandeel van 56,8% van de wereldwijde inkomsten uit zakelijke  P&C retail makelaardij voor hun rekening en het gecombineerde aandeel van de top 300 groepen bedroeg ongeveer 88,1% gezien de cumulatieve inkomsten van deze groep van $ 67,5 miljard. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het bijgewerkte onderzoek van Insuramore naar de omvang, groei en concurrentiestructuur van de wereldwijde markt voor commerciële P&C retail broking (zie www.insuramore.com/rankings/brokers/revenues-pandc-commercial-retail-broking).

In de afgelopen jaren, vooral dankzij de onderliggende groei van de premies voor commerciële specialistische producten in het algemeen en het Amerikaanse segment voor excess- en surplus lines in het bijzonder, is de wereldwijde zakelijke  P&C makelaardijsector groter geworden dan de bredere wereldmarkt voor makelaardij in alle verzekeringsvormen. Het is zelfs zo dat meer dan de helft van de top 300 makelaarsgroepen voor zakelijke  P&C-makelaardij tussen 2020 en 2023 een samengesteld jaarlijks percentage van meer dan 10% voor hun honoraria en provisies op dit gebied realiseert, terwijl meer dan 20 van de top 300 hun inkomsten uit deze activiteit drie keer of meer zien stijgen.

De Jensten Group, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, voerde dit peloton aan met inkomsten uit zakelijke  P&C retailbroking die in 2023 meer dan 12 keer hoger waren dan in 2020. In alfabetische volgorde zijn Alper, Billyard Insurance Group, David Roberts & Partners Group, Groupe Guémas, Howden, JMG Group, McGill and Partners, Navacord, Partners& en Yellow Hive andere groepen van buiten de VS die in 2023 hoger op de ranglijst staan door een verdrievoudiging of meer van hun inkomsten.

Tot de Amerikaanse groepen in de wereldwijde top 300 die in dezelfde periode een verdrievoudiging of meer van hun omzet realiseerden, behoren Alera Group, BRP Group, Cobbs Allen Capital Holdings, Correll Insurance Group, Highstreet Insurance Partners, Inszone Insurance Services, Patriot Growth Insurance Services, PCF Insurance Services, Sequoia, The Liberty Company en World Insurance Associates.

 

In de meeste van deze gevallen waren fusies en overnames de belangrijkste drijvende kracht achter de vooruitgang. Bovendien zijn er twee groepen die in 2020 bestonden en die op dat moment geen zakelijke  P&C retail brokeractiviteiten hadden, maar die sindsdien zijn toegetreden tot de top 300 van groepen op dit gebied: MLP en OneDigital. In beide gevallen hebben overnames deze transformatie veroorzaakt, waarbij de eerstgenoemde, een in Duitsland gevestigde groep, RVM in januari 2021 heeft overgenomen en de laatstgenoemde sindsdien een reeks overnames heeft gedaan in de P&C-sector.

 

In de toekomst zal het interessant zijn om te zien of de grotere in de VS gevestigde groepen buiten hun thuismarkt kijken voor hun overnames in deze arena en, omgekeerd, of de VS een jachtgebied wordt voor groepen die daar niet hun hoofdkantoor hebben

 

 

 

.