Wereldwijde marine-omzet loopt in alle segmenten terug

De transportverzekeringssector heeft vorig jaar wereldwijd voor 29,9 miljard dollar (26,81 miljard euro) aan premieomzet geboekt, een daling ten opzichte van 2014 met 10,5%. Alle branches droegen aan deze daling hun steentje bij. Ook de schaderatio’s Voor alle sectoren liep mede hierdoor ook de verzekeringstechnische resultaten terug, zo blijkt uit cijfers van de overkoepelende brancheorganisatie IUMI. De omzetdaling wordt onder meer toegeschreven aan de slappe economie, lage prijzen voor commodities en verminderde activiteiten in met name de offshore sector. Ook de sterke dollar speelt een rol.

Procentueel de sterkste daling deed zich het afgelopen jaar voor bij offshore energy: met 20% tot $ 4,5 miljard (4,04 miljard euro). In de ladingsector (cargo) liep de omzet terug met 9,1% tot $ 15,8 miljard (14,17 miljard euro) en in de casco-tekening (hull) met 8,4% tot $ 7,5 miljard (6,82 miljard euro). Hieruit blijkt tevens dat meer dan de helft (52,9%) van de wereldwijde transportverzekeringsomzet betrekking heeft op ladingverzekeringen, 25% op casco, 15% op offshore/energy en 7,1% op (vervoerders)aansprakelijkheid. Verder wordt in Europa de meeste omzet verzekeringsomzet in marine gegenereerd (50,4%), gevolgd door Azië/Pacific (27,1%), Latijns Amerika (9,8%) en Noord-Amerika (5,9%)

Cargo

De markt laat grote groeiverschillen zijn per regio, waarbij de lokale groei soms negatief wordt beïnvloed door de sterke dollar. Ook hier is Europa goed voor de meeste omzet (41,3%). Azië/Pacific (29,3%) komt op plek 2, gevolgd door Latijns Amerika (12,6%), het Midden-Oosten (7%), Noord-Amerika (6,3%) en Afrika (3,6%). Per land bekeken is China marktleider met een aandeel van 9%. Het land blijft onder meer Lloyd’s (8,8%), Japan (8,7%), Duitsland 6,6%) en de Britse verzekeringsmarkt (IUA), 4,5%) voor. Nederland heeft een aandeel van 1,9% in de wereldwijde transportverzekeringsomzet.

De impact van de omvangrijke Tianjin-calamiteit op de verzekeringstechnische resultaten in 2014 en 2015 zijn nog niet geheel duidelijk. De kans op kostbare schadeclaims neemt toe, mede vanwege natuurrampen en het sterk gestegen cumulatierisico. Hanjin en de Amos-6-satelliet vormen grote potentiële schadeclaims. Mede hierdoor zijn de vooruitzichten negatief, mede door de minder voorspoedige economische ontwikkelingen in China en de dalende prijen voor olie en commodities  en daardoor ook lagere verzekeringspremies.

Hull

De zeescasco-tekening is met 8,4% teruggelopen tot 6,72 miljard euro. Europa genereert bijna de helft van de wereldwijde verzekeringsomzet (48,8%), gevolgd door Azië/Pacific (38,6%), Latijns Amerika (5,6%), Noord-Amerika (4,4%), het Midden-Oosten (1,6%) en Afrika (1%). Lloyd’s is in dit segment marktleider met 16,5% van de omzet. De Top-5 bestaat verder uit China (11,9%), de Nordic-countries (9,5%), Japan (7,6%), Groot-Brittannië, excl Lloyd’s (6,6%). Ons land heeft een marktaandeel van 2%. De schaderatio’s lijken zich gunstig te ontwikkelen, zowel wat aantallen als omvang betreft (70 à 80% van omzet). Ook de ontwikkeling op het gebied van de herstelkosten is stabiel tot een verlaging. Wel neemt de risico-exposure toe. Ook zullen naar verwachting de premies verder dalen.

Offshore/Energy

Dit segment is geconfronteerd met een forse daling van de premieomzet (met 20%). De markt wordt gedomineerd door Lloyd’s (48,7%) en de Britse (IUA)verzekeringsmarkt (23,5%). Op ruime afstand volgen Mexico (4,7%), Maleisië en Japan (beide 3,5%). Voor dit jaar wordt een verdere verlaging van de premie-inkomsten verwacht. De lage olieprijs wordt als dramatisch ervaren, onder meer vanwege het uitblijven van nieuwe projecten. Ook wordt een toenemende keuze voor zelf verzekeren (captive) voorzien.

Overall schat IUMI de vooruitzichten niet al te rooskleurig in, al blijft de markt lastig te voospellen, mede door politieke onzekerheid in tal van regio’s en de mogelijke ontwikkeling van de schadelast. De resultaten van de tekenjaren 2014 en 2015, zowel casco als lading, zijn nog wat onzeker door de onduidelijke impact van de schadelast door Tianjin en andere calamiteiten; energy/offshore moet rekening houden met verdere omzetverlaging. Wat wel zeker is, is dat bedrijven blootgesteld worden aan meer risico’s: cumulatierisico, nieuwe e, het weer en de het toenemend gebruik van de Artic-route