Waarborgfonds Motorverkeer: Toewijzingspercentage schadeclaims stijgt naar 80%

 

Het Waarborgfonds Motorverkeer, vangnet voor schade in het verkeer door onbekende en onverzekerde motorvoertuigen, heeft in het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2015 ’Verkeersveiligheid‘ als centraal thema benoemd. De vorig jaar gestarte samenwerking met Veilig Verkeer Nederland krijgt hiermee verdere invulling. “Recente nieuwsberichten over doorrijders na aanrijdingen met ernstig letsel tonen nog steeds aan hoe belangrijk de rol van het Waarborgfonds is. De schademeldingen die bij het Waarborgfonds worden ingediend gaan vooral over aanrijdingen waarbij de aansprakelijke dader onbekend is gebleven; afgelopen jaar 42.667 meldingen, waarbij in totaal 49.9 miljoen euro werd uitgekeerd  tegen 41,6 miljoen euro , een toename met bijna 20%.

Daarnaast kan het Waarborgfonds worden aangesproken als de aansprakelijke onverzekerd was. Dat leidde in 2015 tot 1.313 meldingen en een totaal uitbetaald bedrag van 6,6 miljoen euro.” Om informatie over het Waarborgfonds eenvoudiger te vinden is sinds enige tijd de speciale website www.schadezonderdader.nl in de lucht, die benadeelden van doorrijders helpt met de vraag of zij eventueel voor een schadevergoeding in aanmerking komen. Door het geven van goede voorlichting probeert het Waarborgfonds onterechte claims buiten de deur te houden; onder andere deze benadering heeft geleid tot een stijging van het toewijzingspercentage tot 80% (2014: 79%).