Verzekeringsbranche kan Brexit niet tegenhouden

De Britse bevolking heeft gisteren met een kleine meerderheid ervoor gekozen dat Groot-Brittannië uit de Europese Unie moet stappen. Daarmee heeft een grootschalige lobby van zowel de Britse als Europese verzekeringsindustrie, die massaal voor een verblijf van de UK in de EU waren, niet het gewenste effect gehad.

In een eerste directe reactie vanochtend stelt Lloyd’s actie te zullen nemen voor een contingency plan om de continuïteit van haar toegang tot de Europese markten veilig te stellen. Daarbij wordt aangegeven dat Lloyd’s hierbij nauw zal samenwerken met de Britse regering, Europese overheden, toezichthouders en de EU. De formele Brexit-procedure zal twee jaar in beslag nemen vanaf het moment dat de UK formeel zijn vertrek bij de EU bekend maakt. Gedurende die periode zal Lloyd’s zijn activiteiten op de single market voortzetten onder de huidige EU-regels en –wetten.

De Britse en internationale verzekeringsindustrie heeft zich van meet af sterk gemaakt voor een stay van Groot-Brittannië binnen de Europese Unie. Het Britse Verbond van Verzekeraars ABI heeft van de week nog publiekelijk vijf redenen gepubliceerd waarom het Verenigd Koninkrijk in de EU moest blijven: garanties om zaken te doen in de overige 27 EU-landen, een grotere invloed op de EU-wet- en regelgeving en op overige internationale handelsverdragen, het feit dat de EU UK’s grootste handelspartner is en ook voor de Britse verzekeringsindustrie van groot belang is, en dat een vertrek uit de EU geen eind maakt aan de bureaucratie. Deze week hebben de directeuren van 21 nationale verzekeraarsorganisaties, waaronder het Verbond van Verzekeraars, zich eveneens publiekelijk uitgesproken tegen een Brexit.

Eerder dit jaar kwam in een marktonderzoek naar voren dat meer dan twee derde van de op de Londense verzekeringsmarkt actieve makelaars, verzekeraars en serviceproviders van mening is dat een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie een slechte zaak zou zijn voor Lloyd’s of London. Daarbij sprak door bijna zeven de tien zelfs van (ernstige) schade aan de Lloyd’s markt, terwijl een kwart verwacht dat een Brits uitreden geen impact zal hebben op de Lloyd’s markt. Slechts 6,3% van de respondenten verwacht dat Lloyd’s beter uit een Brexit komt. Ook een ruime meerderheid van de overige Britse verzekeringsbranche gelooft dat de Britse verzekeringsindustrie slechter af zou zijn wanneer deze zogeheten ‘Brexit’ zou doorgaan. Opmerkelijk was ook de aankondiging van verzekeraar AIG dat men overweegt de UK in te ruilen voor een vestiging op het vasteland van Europa wanneer de Britten voor een uitreding uit de Europese Unie (Brexit) stemmen. “Als er een Brexit komt, dan verwacht ik dat wij een hub nodig hebben binnen de EU en daarvoor zijn er uitstekende keuzemogelijkheden”, verklaarde CEO Peter Hancock Ook hij vindt dat binnen de EU blijven de beste optie voor Groot-Brittannië zou zijn”.