Verzekeraars schieten tekort op ESG-gebied; Lloyds scoort als één van de slechtsten

 

 Uit een groot onderzoek ‘InsuRapport Insuring Disasterr 2024’ naar ’s werelds 65 grootste verzekeringsmaatschappijen ShareAction blijkt dat verzekeraars slecht scoren op het gebied van ESG. “Zowel mensen als de planeet worden geconfronteerd met de Triple Whammy’ van verzekeringsmaatschappijen die inschrijven op en investeren in projecten die de opwarming van de aarde vergroten, de natuurlijke omgeving beschadigen en de mensenrechten niet beschermen.

Insuring Disaster 2024 analyseert de rol die verzekeringsmaatschappijen spelen in het ondersteunen van bedrijven met negatieve sociale en milieueffecten en laat zien hoe het gebrek aan een alomvattend beleid in de sector leidt tot steun voor een grotere productie van fossiele brandstoffen en de vernietiging van vitale ecosystemen voor landbouw of mijnbouw.

‘Schokkende bevindingen’

Een van de meest schokkende bevindingen uit het onderzoek van ShareAction is dat:

– Slechts twee van de onderzochte verzekeraars hebben toegezegd het verzekeren van vier van ’s werelds meest controversiële fossiele brandstofprojecten uit te sluiten;

– Tweederde van de verzekeraars niet uitsluit dat ze verzekeringen afsluiten voor bedrijven die controversiële wapens produceren, zoals chemische wapens en clusterbommen;

– 30% van de beoordeelde verzekeraars scoorde 0 voor beleid dat de natuurlijke omgeving en biodiversiteit zou beschermen.

Het rapport beschrijft hoe verzekeraars, ondanks het feit dat de verzekeringssector de afgelopen vier jaar meer dan $ 100 miljard per jaar heeft uitgekeerd aan claims die verband houden met de gevolgen van de opwarming van de aarde, waaronder meer overstromingen, stormen en branden, blijven investeren in en inschrijven op de oorzaken van rampen.

In een reactie op de bevindingen van het rapport zei Claudia Gray, Head of Financial Sector Research bij ShareAction: “Dit rapport onthult dat de verzekeringssector zijn verantwoordelijkheden om zowel mensen als de planeet te beschermen niet nakomt. Ze hebben zowel een morele plicht als een zakelijke kans om verantwoord te beleggen en te verzekeren.”

Om te laten zien hoe de top 65 verzekeraars presteren, zijn in het rapport drie ranglijsten opgenomen: één voor schadeverzekeraars, één voor levensverzekeraars en zorgverzekeraars en één voor Lloyds of London-agenten. Deze ranglijsten beoordelen verzekeraars in elk van de drie bedrijfscategorieën van best naar slechtst en scoren ze op 30 belangrijke standaarden. Slechts twee instellingen kregen meer dan de helft van de beschikbare punten in het onderzoek, beide gevestigd in Frankrijk: AXA Group (52%) in de Property and Casualty-ranglijst; en CNP Assurances SA (51%) in de Life and Health-ranglijst.

Lloyd’s of London (VK) was een van de slechtste presteerders en eindigde op de derde plaats voor haar Group policies. Bijna de helft van de grote Managing Agents slaagde er niet in om ook maar één belangrijke standaard te halen, waaronder Aegis Managing Agency dat 0% scoorde in het onderzoek. Sony Financial Group Inc (Japan) scoorde 0% onderaan de ranglijst voor schadeverzekeringen, op de voet gevolgd door Nationwide Mutual Insurance Co (VS). Protective Life Insurance Co (VS) staat onderaan de ranglijst voor Leven en Gezondheid met een score van minder dan 1%.

Jonathan Middleton, Senior Onderzoeker bij ShareAction, zegt over de ranglijsten: “Wat deze ranglijsten laten zien is hoe lang de weg is die de verzekeringssector nog moet afleggen om de netto nul doelstellingen te halen, de natuur te beschermen en te voldoen aan hun verplichtingen om mensenrechten te waarborgen. Het is van vitaal belang dat ze onmiddellijk aan die reis beginnen om een duurzame toekomst voor mens en planeet te garanderen en ook voor hun eigen levensvatbaarheid op lange termijn.”

De gedetailleerde analyse in Insuring Disaster 2024 heeft een aantal belangrijke tekortkomingen van de verzekeringsmaatschappijen aan het licht gebracht, waaronder:

  1. Slechts twee verzekeraars hebben de verzekering van vier van de meest controversiële fossiele brandstofprojecten ter wereld afgewezen. Deze projecten omvatten de Adani Carmichael kolenmijn in Australië, een mijn die zo vervuilend is dat als het een land was, het een van de meest vervuilende ter wereld zou zijn.
  2. Uit de bevindingen blijkt dat een schokkend aantal verzekeraars geen beperkingen oplegt op basis van mensenrechten, gezondheid van werknemers, conventionele wapens of inheemse rechten. Meer dan 70% van de verzekeraars heeft geen beperkingen voor een van deze kwesties voor de beleggingskant van hun bedrijf, en meer dan 80% heeft deze beperkingen niet voor de verzekeringstechnische kant.
  3. Sommige verzekeraars houden geen rekening met de natuur. Dit ondanks het feit dat het verlies aan biodiversiteit onlangs door het World Economic Forum is erkend als een van de grootste risico’s voor de economie. Negentien van de 65 verzekeraars kregen geen enkel cijfer voor biodiversiteit.
  4. . Het vlaggenschip van het Verenigd Koninkrijk, Lloyd’s of London wordt er in het rapport uitgelicht omdat het enkele van de zwakste polissen heeft. Lloyd’s is zo belangrijk vanwege zijn omvang en het feit dat het goed is voor 9% van de wereldwijde verzekering van fossiele brandstoffen. Toch behaalde bijna de helft van de managing agents die er gevestigd zijn het laagste cijfer ‘F’.

Om de overgang te maken en de betekenisvolle verandering teweeg te brengen die nodig is om zowel mens als planeet te beschermen, bevat het rapport 30 aanbevelingen.

Top 3 aanbevelingen voor verzekeraars  

  1. Maak een uitgebreid transitieplan openbaar dat zowel de verzekeringstechnische als de beleggingsportefeuilles omvat. De plannen moeten in overeenstemming zijn met een netto-nul-pad van 1,5C en in detail beschrijven hoe de verzekeraar zijn activa, activiteiten en hele bedrijfsmodel zal ombuigen naar een traject dat in overeenstemming is met de aanbevelingen van de klimaatwetenschap. Om beschuldigingen van greenwashing te voorkomen, moeten verzekeraars volledige openheid geven over de afhankelijkheden en aannames die aan hun plannen ten grondslag liggen.
  2. Implementeer een robuuste risicobeoordeling en een alomvattend biodiversiteitsbeleid dat activiteiten beperkt die schade toebrengen aan gebieden die van mondiaal belang zijn voor de biodiversiteit. Hierbij moet met name (maar niet uitsluitend) gedacht worden aan het netwerk van beschermde gebieden en belangrijke biodiversiteitsgebieden (KBA’s).

3.            Ontwikkel en publiceer een beleid voor Free, Prior and Informed Consent (Indigenous rights) –  Vrije, Voorafgaande en Geïnformeerde Toestemming (Inheemse rechten) – , waarin duidelijk wordt aangegeven hoe overwegingen met betrekking tot de rechten van inheemse en lokale gemeenschappen van invloed zijn op investerings- en acceptatiebeslissingen