Vertrouwen Nederlanders in verzekeringsbranche licht gedaald

Het vertrouwen van Nederlanders in verzekeraars is met drie punten gedaald ten opzichte van een half jaar geleden. De vertrouwensindex komt daarmee op een stand van -12 in juli 2016. De trend is vergelijkbaar met het dalende vertrouwen in de economie, maar dat neemt in dezelfde periode nog meer af, met vijf punten ten opzichte van januari 2016 naar een stand van 2. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars.

De daling van het vertrouwen in de economie lijkt ook voor een daling te zorgen bij het vertrouwen in verzekeraars. Voor het eerst sinds januari 2012 neemt het vertrouwen van consumenten in de aanschaf van een duurzaam financieel product, zoals een hypotheek of lijfrente, namelijk niet verder toe. In deze periode liet de vertrouwensindex een gestaag herstel zien van -35 naar -9. Dat het vertrouwen in het laatste halfjaar weer afnam wordt consumenten ook toegeschreven aan dalende rendementen op beleggingen.

Het vertrouwen in verzekeraars daalt minder sterk dan het vertrouwen in de economie. Het deel van de Nederlanders dat aangeeft dat hun vertrouwen in verzekeraars wél toeneemt noemt positieve persoonlijke ervaringen met hun verzekeraar als reden. Vooral de communicatie door verzekeraars verloopt volgens hen beter. Ook noemen consumenten verbeterde transparantie en meer duidelijkheid in de voorwaarden als positieve voorbeelden.Het aandeel mensen dat weinig vertrouwen heeft, blijft ook in juli 2016 groter dan het aandeel mensen dat veel vertrouwen heeft – de score is negatief.