Vertrekkend NVGA-voorzitter Ron Gardenier;  Uniform inrichten zakelijke volmachtproducten weerbarstig 

“ Daar waar wij kunnen concluderen dat voor het particuliere domein de SUIV-klus nagenoeg geklaard is, blijkt de afronding van het uniform inrichten van zakelijke volmachtproducten een stuk weerbarstiger te zijn. Het hoeft geen betoog dat het anders moet. Op deze wijze halen wij de eindstreep niet. Hier rust een belangrijke verantwoordelijkheid bij ons als Gevolmachtigden maar zeker ook bij Systeemhuizen en Verzekeraars”, zo zei vertrekkend NVGA-voorzitter Ron Gardenier in zijn jaarrede.

De  Vereniging heeft een druk jaar achter de rug. “Na vorig jaar onze Marktvisie 2023-2025 gepubliceerd te hebben zijn wij samen met onze commissies aan de slag gegaan met de uitwerking van de zes gedefinieerde pijlers. En daar waar vorig jaar de marktmiddag in het teken stond van duurzaam ondernemen staat het congres van vanmiddag in het teken van een andere pijler, Binden, Boeien en Behouden. Een jaarlijks terugkerend thema op onze agenda is het compliant zijn en blijven met het oog op Wet- en regelgeving. Dit dwingt ons telkens weer tot verdere professionalisering maar draagt ook bij aan hogere efficiency in de keten en indirect tot betere resultaten.”

Hij vervolgt: “Het afgelopen jaar hebben wij de hernieuwde leidraad POG geïntroduceerd met daarin opgenomen de duurzaamheidswetgeving. Een hernieuwde Leidraad KBC inclusief normen voor een servicevergoeding GA en een leidraad voor ITrisico’s Volmacht. En more to come, met vanaf 01-07 verplichte actieve provisietransparantie voor nieuwe particuliere verzekeringen voor onze advies en bemiddelingsbedrijven. Maar ook de deadline voor de verordening DORA inzake digitale weerbaarheid komt met een ingangsdatum van 17-01-2025 in zicht. Een verordening waar ook wij, indien aan gestelde criteria wordt voldaan, als volmachthouders aan zullen moeten voldoen En indirect, via onze volmachtgevers, voor alle gevolmachtigden.”

Gardenier zei trots te zijn  op de ontwikkeling van het premievolume dat inmiddels in volmacht wordt gesloten. | Met een marktaandeel van ruim 30% en een stijging van ruim 7% in het afgelopen jaar, is onze vorm van distributie niet meer weg te denken uit het verzekeringslandschap. Zorgwekkend is echter de ontwikkeling van de combined ratio op motorrijtuigen die zich inmiddels ruim boven de gestelde norm beweegt, veelal als gevolg van reservemutaties op letseldossiers op oude jaren, maar ook de schadelast op Casco stijgt aanzienlijk”

Hij sloot af met de woorden: “Verbinden dat is ons motto. Als laatste wil ik bij dit woordje stilstaan, verbinding. Verbinding onderling en verbinding met onze businesspartners. Voor mij persoonlijk het allerbelangrijkste gedachtengoed dat altijd als kompas heeft gediend gedurende mijn bestuursperiode. Verbinding en oog houden voor het belang van alle partijen in onze keten. De contacten zijn wat mij betreft beter dan ooit. Laten wij dit vasthouden