Verbond van Verzekeraars blij met erkenning AFM inspanningen Klantbelang Centraal

Het Verbond van Verzekeraars is tevreden met de erkenning van de AFM en resultaten van het Klantbelang Dashboard, waaruit blijkt dat de sector goede stappen heeft gezet in de verbetering van producten en diensten. De AFM meet jaarlijks in het Klantbelang Dashboard in welke mate de grote banken en verzekeraars het belang van de klant centraal stellen. De stijging van 3.4 naar 3.8 is een bevestiging van de resultaten uit de DNB Vertrouwensenquête, die DNB eerder publiceerde. Het Verbond ziet net zoals het AFM nog aandachtspunten voor de toekomst, zo zet de sector in op een grotere betrokkenheid van klanten op alle modules. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot de ontwikkeling van de Verzekeringskaarten. Ook heeft de sector dit jaar het initiatief genomen voor de opzet voor het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen.

Het Verbond van Verzekeraars is, samen met de Stichting Toetsing Verzekeraars, in gesprek met de AFM om het eigenaarschap op Klantbelang Centraal neer te leggen bij de sector zelf. De combinatie van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren en VerzekeraarsInBeeldbiedt voldoende stimulans om producten en diensten blijvend te verbeteren en de nodige transparantie richting klanten te bieden