Verbond: nuttige aanbevelingen in rapport over Big Data

De expertgroep Big Data en privacy presenteerde woensdag 5 oktober zijn rapport ‘Licht op de digitale schaduw – Verantwoord innoveren met Big Data.’ In het rapport staat een aantal nuttige aanbevelingen, vindt het Verbond van Verzekeraars.’

Op verzoek van minister Henk Kamp van Economische Zaken onderzocht de expertgroep hoe het gebruik van Big Data door het bedrijfsleven kan worden verenigd met het recht van burgers op privacy. De onderzoekers doen hiervoor een aantal aanbevelingen aan bedrijven, brancheverenigingen en toezichthouders.Eén daarvan luidt: investeer in meer capaciteit voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zodat die al voorafgaand aan de introductie van nieuwe, datagerelateerde diensten met bedrijven kan meedenken over de wettelijke kaders. Volgens het Verbond is dat een goede zaak en kijkt de verzekeringsbranche uit naar de mogelijkheid om te sparren met de AP.

De expertgroep beveelt verder aan de mogelijkheid voor een regulatory sandbox te onderzoeken. Dit Britse concept houdt kortgezegd in dat bedrijven ruimte krijgen om met nieuwe Big-Datatoepassingen te experimenteren. Het Verbond hoopt dat dit onderzoek positief uitpakt.Het Verbond heeft met enkele leden meegewerkt aan het onderzoek van de expertgroep, door tekst en uitleg te geven over het gebruik van data in de verzekeringsbranche. De onderzoekers beschouwen het greenpaper van het Verbond over Big Data uit april als eengood practice van hoe brancheorganisaties kunnen bijdragen aan verantwoord innoveren met Big Data.