VCN Verzekeringen en Connect Assuradeuren verkozen tot beste serviceproviders schadeverzekeringen

 

VCN Verzekeringen is verkozen tot de beste serviceprovider in de categorie schadeverzekeringen groot, Connect Assuradeuren in de categorie schadeverzekeringen klein zo blijkt uit het Performance Onderzoek Koepelorganisaties 2016.van Bureau D & O. , Sinds 2006 onderzoekt Bureau D & O hoe financieel adviseurs de kwaliteit van dienstverlening ervaren van de serviceproviders waar men gebruik van maakt. Het onderzoek richt zich dit jaar op 39 concrete aspecten van dienstverlening. Het intermediair beoordeelde dit jaar 22 serviceproviders. Tot de  beste serviceproviders van 2016 zijn in de andere categorieën verkozen de Financiële Makelaar (hypothecair krediet groot), de Hypotheekadviseur(categorie hypothecair krediet klein), en de Krediet Makelaar (consumptief krediet_.

Trends in serviceproviding

Mede aan de hand van het rapport Performance onderzoek koepelorganisaties 2016 kan een aantal trends worden onderscheiden.
1. Behoefte aan de menselijke maat 
Kleine serviceproviders worden beter gewaardeerd dan grote. Het is niet onwaarschijnlijk, dat door fusies, samenwerkingen en overnames er zich in de komende jaren een concentratiegolf zal voordoen. Uitdaging is dan het behouden van de menselijke maat, waar juist veel behoefte aan is.

2. Begeleiden digitale transformatie
Serviceproviders zullen een belangrijke meerwaarde kunnen hebben, indien zij hun deelnemers duurzaam begeleiden bij het stapsgewijs gereedmaken voor de nieuwe digitale wereld en zij hun deelnemers daarbij collectief ontwikkelde en goedwerkende tools aanbieden.
3. Verschillen in kwaliteit
Gemiddeld gaat de kwaliteit van serviceproviders omhoog. Zorgelijk is echter, dat bij een enkele serviceprovider de kwaliteit sterk achteruitgaat of over meerdere jaren op een te laag niveau blijft. Naar mate serviceproviders hun diensten verbreden, wordt het voor financieel dienstverleners lastiger om van serviceprovider te switchen. Dit is geen goede ontwikkeling en kan kantoren in een moeilijke bedrijfseconomische positie brengen. Gelet op het belang dat serviceproviders inmiddels voor het goed functioneren van de financiële sector hebben, kan de vraag gerechtvaardigd zijn of de AFM niet scherper zou moeten toezien op het goed functioneren van dit deel van de financiële sector.
4. Versterking van rendement 
Bij deelnemers van serviceproviders leeft breed, dat het gebruikmaken van de diensten van een serviceprovider een belangrijke bijdrage betekent voor het rendement van de onderneming. Bureau D & O verwacht dat dit belang in de komende jaren alleen maar zal toenemen.