Somber perspectief voor ontslagen verzekeringsmedewerker: 60% een jaar of langer zonder baan

De duizenden medewerkers die worden ontslagen bij banken, verzekeraars en andere financiële instellingen, hebben aanzienlijk slechtere baankansen dan bijna alle andere beroepsgroepen op de arbeidsmarkt. Ruim 60% van hen blijft een jaar of langer hangen in een WW-uitkering, tegenover een gemiddelde van 35%. Het aantal uitkeringen voor mensen uit de financiële wereld is meer dan verdrievoudigd van 2009 tot 2016. Dat blijkt uit een rapport van uitkeringsinstantie UWV dat vandaag verschijnt, meldt het FD.

De uitkeringsinstantie kwalificeert de nabije toekomst van de financiële sector in Nederland als ‘niet rooskleurig’. Het UWV komt niet alleen tot dat oordeel omdat werknemers uit de sector bovengemiddeld moeilijk bemiddelbaar zijn, maar ook omdat het eind van de tunnel voorlopig nog niet in zicht is. Na jaren van krimp — het aantal banen in de sector nam tussen 2008 en 2015 al met 41.000 af — zullen er over de periode 2016-2017 nog eens 10.000 banen verdwijnen, voorspelt het UWV.  Als alleen de Nederlandse banken zich aan hun eigen recent aangekondigde reorganisatieplannen houden is het al bijna zover.

Het UWV verwacht dat het aantal uitkeringen in 2017 en de jaren erna nog verder toe zal nemen met de recent aangekondigde massaontslagen bij ABN, ING, Rabobank en Achmea. Ook hoogopgeleide werknemers belanden vanuit de financiële wereld in groten getale langs de zijlijn, zo valt op in het rapport: de helft van WW-ontvangers heeft een hbo- of wo-diploma, tegenover gemiddeld 25%.De slechtst bemiddelbare groepen zijn boekhouders en receptionisten: hun kans op het vinden van nieuw werk in de financiële wereld is gemiddeld 10%. Vier van de tien gevallen die weer aan de slag gaan, zijn aangewezen op uitzendwerk.

Automatisering maakt allerlei administratieve en ondersteunende banen aan de achterkant van de banken overbodig, net als in toenemende mate arbeidsplaatsen bij de afdelingen risicobeheer en juridische zaken. Tegelijkertijd verandert digitalisering het klantcontact aan de voorkant van de bank, waardoor banken in sneltreinvaart afscheid nemen van traditionele baliemedewerkers.

 

 Bron: FD