Slechts twee van de vijf schadeverzekeraars in VS winstgevend in afgelopen vijf jaar

Van de Top 100 Amerikaanse property & casualty-verzekeraars hebben in de afgelopen vijf jaar slechts 40% een verzekeringstechnische winst geboekt, zo blijkt uit het jaarlijkse benchmark-rapport ‘Balancing Risk and Growth in a changing market’ van Guy Carpenter . De onderzoekers constateerden vooral verzekeringstechnische verliezen in de autobranche, zowel particulier als bedrijfsmatig, en in de medische aansprakelijkheids- en bedrijfsongevallensfeer. Daar staat volgens Guy Carpenter tegenover dat de algemene aansprakelijkheidssectoren  enkele speciale property-lines de sector mogelijkheden biedt voor goede resultaten mede als gevolg van de lage kosten en verminderde schadelast qua calamiteiten.