Riskmanagers in binnen- en buitenland ernstig bezorgd over krachtenbundeling Aon en Willis Towers Watson

Risk & Insurance Mangers in binnen- en buitenland maken zich ernstige zorgen over de impact van de vorige week aangekondigde overname van Willis Towers Watson door Aon. In hun ogen leidt de krachtenbundeling niet alleen tot een verminderde keuzemogelijkheid voor risk- en insurancemanagers maar ook tot een (te) dominante positie van de nieuwe makelaarscombinatie qua kosten (prijs) en dienstverlening, maar wordt nadrukkelijk ook vraagtekens gezet bij de meerwaarde voor klant en markt en zelfs voor Aon zelf. Zoals Adri van der Waart, corporate insurance manager biij Arcadis en voorzitter van de NARIM, aangeeft: “Wat kan Aon nog beter doen dan ze nu al doen?” Duidelijk is dat in de ogen van de binnen- en buitenlandse risk- & insurance managers Aon er een  hell of a job  aan zal hebben om hen te overtuigen van de voordelen van de krachtenbundeling voor de klant.

“Ik  maak me ernstig zorgen over deze fusie omdat het leidt tot een verminderde keuze aan makelaars voor riskmanagers.  Er blijven nu in feite twee wereldwijd actieve partijen over die zo wijd verspreid hun diensten aanbieden. Dat is niet goed voor bedrijven,  niet voor de markt  en ik vrees dat het misschien ook voor Aon zelf op termijn niet de beste oplossing zal zijn”, aldus van der Waart.

Hij licht dat laatste als volgt toe: Bij top market-overnames zoals deze is 1+1 niet altijd twee of meer, maar soms zelfs minder dan dat  Klanten van Aon kunnen zich zorgen maken over de sterke, leidende rol die de makelaar kan innemen in de prijsstelling en geboden dienstverlening. Bovendien zal deze krachtenbundeling bij beide bedrijven leiden tot minder medewerkers, zogeheten  internal efficiencies, wat Aon’s  goede naam en faam op termijn zou kunnen schaden. Met andere woorden: ik zie die meerwaarde niet. Wat kan Aon nog beter doen dan ze nu al doen?”

Niet per definitie gunstig voor de klant

Consolidatie van grote bemiddelaars is niet per definitie gunstig voor de klant”, zegt Arnold Schenk, Risk & Insurance Manager bij de Dura Vermeer Groep: “De bemiddelaar heeft in dit geval twee groepen klanten: de verzekerden waarvoor een gunstige (ruime) dekking én (lage) premie moet worden gerealiseerd en de verzekeraars die een reële prijs (premie) voor de door hen geboden dekking willen ontvangen. De bemiddelaar is sowieso aan het ‘schipperen’ om de belangen van beide groepen bijeen te brengen, maar in een bijna monopolistische markt is het maar de vraag in hoeverre macht hierbij een rol speelt en voor wie dat het meest gunstige is. Scoren met een korte termijn visie gaat daarbij altijd ten koste van belangen op lange termijn. Ik ben zeker niet blij met deze consolidatie en ik vraag mij dan ook af wat Aon heeft bewogen deze stap te zetten.”

Buitenland

Het internationale vakblad Commercial Risk Europa liet vorige week behalve Adri van der Waart  ook enkele voorzitters en bestuursleden van andere riskmanagementorganisaties aan het woord. Rode draad in hun antwoorden waren twijfels over de voordelen van de krachtenbundeling voor de en dat Aon er een hele kluif aan zal hebben om risk & insurance managers te overtuigen van de voordelen voor de klant.”Aon zal snel de meerwaarde  van de nieuwe combinatie moeten aantonen en ik hoop dat de gecombineerde tewams van Aon en Willis Towers Watson  niet hun focus zullen verliezen als de deal doorgaat”, zegt Alexander Mahnke van de Duitse rismanagementorganisatie GVNW.

 John Ludlow, CEO van de Britse AIRMIC reageert: “Terwijl de fusie van Willis en Towers Watson in 2015 heeft aangetoond dat er voordelen zijn bij een fusie tussen twee complementaire bedrijven, zullen riskmanager naar andere opties kijken als de nieuwe grootste makelaarscombinatie de klant geen voordelen zal bieden.” Daniel San Millan van het Spaanse IGREA: “Dit is een droevige dag voor verzekerden en de bedrijfstak. Er klopt een gebrek aan concurrentie op de deur  en een verdere concentratie versterkt de vermindering van het aantal makelaars.”

Ook Carl Leeman (BELRIM, België)is sceptisch over de meerwaarde van de overname vanuit klantperspectief. “De enige winnaars zijn aandeelhouders en enkele directieleden en klanten en medewerkers van beide makelaars zullen de grote verliezers zijn. We zullen zien of de Europese Commissie akkoord gaat met deze fusie omdat  deze vanwege de omvang kan leiden tot een disruptie van de markt. Of gaan ze delen van bestaande bedrijven afstoten om alsnog het groene licht van de EU te krijgen.” Volgens Sabrina Hartusch (SIRM, Zwitserland) is groter niet altijd beter. “Grote organisatie hebben de neiging minder flexibel te zijn en in te kunnen spelen op de behoeften van de klant en meer standaardoplossingen te bieden. Dat ‘gat’ zal worden ingevuld door andere marktspelers met een meer flexibele en klantgerichte benadering en maatwerkoplossingen.”

Alleen Mary Roth (RMIS, VS) was positiever over de nieuwe makelaarscombinatie vanwege de geleverde diensten in het verleden. “We hopen dat de nieuwe combinatie zal doorgaan met het leveren van excellente producten en diensten aan de riskmanagementsector zoals beide bedrijven dat tot dusver afzonderlijk van elkaar   hebben gedaan.”