Rijgedragverzekeringen nog nauwelijks in trek

In Nederland is het onderzoek uitgevoerd onder 1.400 automobilisten. In vergelijking met andere Europeanen scoren Nederlanders laag op de bereidheid over te stappen op een rijgedragverzekering: een 2,8 op een schaal van 10.
De meest genoemde reden voor het niet willen overstappen is dat het premievoordeel niet opweegt tegen de privacy-inbreuk. Uit het onderzoek blijkt ook dat van de Nederlandse respondenten slechts 30% een ‘7’ of hoger geeft op een schaal van 10 op de vraag in hoeverre ze bereid zijn hun data omtrent rijgedrag te delen. Het Europees gemiddelde ligt op 28%. Meer korting op de premie en on demand pechhulp worden door de respondenten genoemd als motivatie om meer data te delen.In Nederland heeft de rijgdragpolis wel de aandacht van de verzekeraars. Onder andere Voogd&Voogd en ANWB hebben een rijgedragpolis.

 

Bron: automotive