Recordaantal leden voor Londense markt-organisatie IUA

De International Underwriting Association (IUA) heeft met de toetreding van twee nieuwe ledenverzekeraars het ledental van 49 bereikt, het hoogste aantal sinds meer dan tien jaar. De IUA vertegenwoordigt de internationale (groot(zakelijke verzekerings- en herverzekeringsbranche op de ‘London Market’. De nieuwe leden zijn General insurance Corporation of India (GIC, de aangewezen herverzekeraar van India, en de Norwegian Hull Club, één van de grootste internationaal opererende gespecialiseerde onderlinge marine verzekeraars.