Premiedaling voor zakelijke verzekeringen kalft af

De al geruime jaren in gang gezette daling van het premievolume voor zakelijke verzekeringen in de wereld zet zich voort maar kalft wel af, ook in Europa en de Britse markt. Alleen in de VS viel de gemiddelde premiedaling hoger uit dan daarvoor.Volgens Marsh’s Global Insurance Market Index is het gemiddelde premieniveau in het tweede kwartaal van dit jaar met 3,6% gedaald na al een eerdere daling met 3,8% in het eerste kwartaal.  Volgens de cijfers van Marsh zijn de premies voor bedrijfsmatige verzekeringen sinds het vierde kwartaal in 2012 elk kwartaal gedaald. Als is de gemiddelde premieteruggang wel lager dan eerder. Zo daalde bijvoorbeeld in het laatste  kwartaal van 2015 het gemiddelde premieniveau met 5%.

Het premieniveau voor property-verzekeringen laat een zelfde tendens zien. Die liepen in het tweede kwartaal van dit jaar met 4,5% terug na een eerdere daling met 5,6% in het eerste kwartaal en met 7,6% in het vierde kwartaal van 2015. De gemiddelde premiedaling bij ongevallenverzekeringen beliep tussen april en juni 2,9%, gelijk aan de afname in de afgelopen anderhalf jaar. De gemiddelde aansprakelijkheidspremie daalde in het tweede kwartaal met 3,1 %. Ook hierbij is sprak van een afkalving, want in het derde kwartaal van het vorig jaar beliep de daling nog 4,6%.

Europa

Op het vasteland van Europa nam het gemiddelde premieniveau voor zakelijke verzekeringen in het tweede kwartaal van dit jaar met 2,6% af. Ook hier zwakt de premiedaling af: in het vierde kwartaal van 2015 lag het gemiddelde premieniveau  lager dan in het laatste kwartaal van 2015. Sowieso daalt sinds Q4 2014 het premieniveau elk kwartaal. destijds beliep de afname 7,3%. In Groot-Brittannië ligt de gemiddelde premiedaling in de afgelopen drie kwartalen rond de 45%, terwijl die in het derde kwartaal van 2015 nog 8,5% beliep.

De Azië/Pacific –regio noteerde in het laatste kwartaal een premiedaling van 3,4%, aanmerkelijk lager dan de gemiddelde premieafname van 9,8% in dezelfde periode in 2015.  Latijns America boekte tussen april en juni een gemiddelde premiedaling met 2,9%  na een eerdere afname met 5,5% in het eerste kwartaal . Alleen de VS noteerde met een gemiddelde premiedaling van 3,9% een hogere afname dan in de periode daarvoor. Marsh schrijft dat met name toe aan de ‘zachtere’markten op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.”Doordat de verzekerde schadelast door natuurrampen in de eerste helft van dit jaar zijn toegenomen van 19 miljard dollar naar 27 miljard dollar, zouden bij een voortzetting van deze trend sommige verzekeraars kunnen gaan overwegen de premies te verhogen”, aldus Marsh.