Pensioenthermometer Aon: Stijging dekkingsgraden pensioenfondsen zet door in mei

De indicatieve* gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei gestegen naar 120%. Dat komt zowel door de gestegen rente als door positieve aandelenrendementen. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, bleef in mei stabiel op 118%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon,  die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Onzekerheid over inflatie
Mei was een voorzetting van het wachten op betere inflatiecijfers in Europa en Amerika. De eerste inschatting voor de Europese Unie (EU) is dat de inflatie in mei 2,6% bedraagt. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 2,4% in april. Beleggers verwachten nog steeds dat de Europese Centrale Bank (ECB) komende week de rente met 0,25% verlaagt, ook al omdat de ECB daar al een aantal keer op heeft gehint. De onzekerheid zit in het verloop van het pad. De inflatie blijft namelijk toch op een hoger niveau dan de doelstelling steken. Dit geldt ook voor de verwachtingen voor de Fed.

Ondanks dat, liepen de aandelen wereldwijd toch weer op door een sterke IT-sector die werd gesteund door de goede resultaten van Nvidia. Op de achtergrond liepen de spanningen tussen Amerika en China wel op. De Amerikaanse regering heeft tarieven opgelegd op ongeveer $ 18 miljard aan jaarlijkse Chinese invoer in strategische sectoren, waaronder elektrische voertuigen, batterijen, zonnecellen en halfgeleiders. Als reactie daarop lanceerde China een antidumpingonderzoek naar de invoer van chemicaliën uit de VS, de EU, Japan en Taiwan.

In mei stegen de aandelen van ontwikkelde markten met 2,8%. Emerging markets daalde met 0,9%. Dit ondanks de Chinese beurs die mede steeg door de maatregelen van People Bank of China om de vastgoedsector te ondersteunen. De relatief hoog blijvende inflatie zorgde voor het verder oplopen van de rente, waardoor de vastrentende portefeuille daalde met 0,2%. De meer risicovolle obligaties profiteerden van dalende risicopremie en wisten iets te stijgen: bedrijfsobligaties (+0,3%), high yield +1,1%) en emerging markets hard currency (+1,3%). Het totale rendement van de portefeuille was deze maand 1,2%.Per saldo steeg in een maand tijd de risicovrije rente over de eerste 40 jaar met gemiddeld 5 basispunten. Door de rentestijging nam de waarde van de verplichtingen af met ongeveer 0,9%. Door de stijging van het vermogen in mei met 1,2% steeg de indicatieve* dekkingsgraad per saldo met bijna ruim 2%.

Rust houden
De pensioensector is volop bezig met de transitie. De deadlines van respectievelijk 1 januari 2025 voor de transitieplannen en 1 juli 2025 voor de implementatieplannen komen steeds dichterbij. In het verschenen coalitie-akkoord is pensioen geen onderwerp. Dit betekent dat pensioen een vrije kwestie is. De minister heeft vorige week een referendum over invaren afgeraden. Het is volgens haar van belang dat de sector rust en ruimte krijgt om de transitie uit te voeren.

“Er wordt momenteel enorm veel gevraagd van de sector”, zegt Frank Driessen, Director Wealth Solutions, Aon Nederland. “We staan aan de vooravond van de grootste transitie in ons pensioenstelsel ooit. Er zijn veel berekeningen nodig, een goed onderbouwd proces en er moeten veel keuzes gemaakt worden. Wij sluiten ons aan bij de oproep van de minister. Maar het is ook van belang dat pensioenfondsbestuurders zich realiseren dat dit traject veel tijd en energie vraagt. Plan voldoende overleggen en zorg dat er ruimte is voor het bestuurswerk.” Naast de impact voor uitvoerders en adviseurs heeft de transitie een grote impact op de besturen en bestuursbureaus zelf.

Dekkingsgraden verbeterd
Met de wederom gestegen dekkingsgraad staan de pensioenfondsen er relatief goed voor. Het verleden heeft uitgewezen dat dit ook zomaar weer anders kan zijn. “Wij begrijpen daarom dat het het vraagstuk van bescherming van de dekkingsgraad bij veel fondsen op de agenda staat”, zegt Driessen. “Met een mooie dekkingsgraad kunnen alle potten gevuld worden en is er ruimte voor een invaarbonus. Dat maakt discussies een stuk eenvoudiger. Het is daarom logisch dat alle partijen deze situatie graag in tact houden.”

Ondanks de hogere dekkingsgraad zullen veel fondsen toch geen volledige indexatie kunnen toekennen per 1 januari 2025. Dit komt omdat de dekkingsgraad waarbij volledig geïndexeerd kan worden heel hoog is komen te liggen. Een overgang naar het transitie-FTK kan fondsen helpen om wel meer te indexeren. “Wij zien dat maar weinig fondsen ook besluiten om naar het transitie-FTK te gaan”, zegt Driessen. “Dit komt omdat er veel gevraagd wordt, bijvoorbeeld netto profijtberekeningen. Het gaat ook vaak maar om één of twee indexaties, omdat fondsen daarna overgaan naar het nieuwe stelsel. Aan de andere kant is het wel prettig om met het transitie-FTK de mogelijkheid te hebben wat meer te kunnen doen.”