Paul Röthengatter van jubilerend apc holland:“Als je de ‘tegenbeweging’ ziet die nu gaande is, durf ik te stellen dat ik gelijk heb gekregen”

“Bij de start van apc holland,  in een tijd waar consolidatie, schaalvergroting en een verminderde interesse bij verzekeraars in het volmachtkanaal de trends waren, zag ik juist kansen in een ‘tegenbeweging’: de hang van adviseurs naar wat meer kleinschaligheid en tijd en persoonlijke aandacht voor de klant. Tien jaar na data durf ik dan ook te stellen dat ik op dat punt gelijk heb gekregen.  Bovendien zien wij de schreeuw om maatwerk en flexibiliteit alleen maar groter worden.” Die woorden spreekt directeur Paul Röthengatter uit in een interview in het Risk & Business Magazine, dat deze week verschijnt.

        

. “Wij geloven juist in de kracht van het kleinschalige intermediair, in zijn flexibiliteit en ondernemerschap en vooral in het persoonlijke contact met de klant.  Dit in tegenstelling tot in veel directiekamers van verzekeraars en de grotere assurantieorganisaties waar niet meer naar de klant wordt gekeken – die is een nummer geworden – maar vooral naar excel-bestanden. Ik denk nu dan ook te kunnen stellen dat ik  destijds met mijn aanpak van apc holland gelijk heb gekregen. Er is tot mijn grote vreugde marktbreed in de intermediairmarkt een ‘tegenbeweging’ ontstaan van vooral kleinschalig opererende tussenpersonen die de klant weer centraal stellen. De Adfiz-cijfers onderstrepen die trend. Het aantal assurantiekantoren dat er jaarlijks mee ophoudt wordt zo goed als gecompenseerd door de komst van vele nieuwe, startende kantoren. Een heuglijke ontwikkeling.”

De menselijke kant

Waar loopt in jouw ogen het intermediair vandaag de dag zoal tegen aan? Paul: “In de samenwerking met verzekeraars is de menselijke kant eruit geraakt. Het gaat bij zowel verzekeraars als de grotere intermediairconglomeraties die zijn ontstaan al lang niet meer om de klant, want die is een nummer geworden. In de directiekamers en managementvergaderingen van die bedrijven wordt al lang niet meer over de klant gepraat, maar kijkt men nog uitsluitend naar de uitkomsten van de excel-bestanden. Onder het mom van efficiency worden klanten en risico’s in hokjes geplaatst en worden nog louter standaardproducten aangeboden. Standaardisatie is dé doodsteek voor maatwerk.”

Hij zegt het ook een teken aan de wand te vinden dat momenteel zoveel accountmanagers bij verzekeraars en de grotere intermediairconcerns opstappen om vervolgens voor zichzelf als tussenpersoon te beginnen. Zij missen het contact met de klant en het bieden van maatwerkoplossingen.”

Wantrouwen over en weer

Gevraagd naar de actuele trends en ontwikkelingen in de zakelijke verzekeringsmarkt wijst hij andermaal op de verdergaande consolidatietendens en schaalvergroting aan de ene kant en daarnaast  op de tegenbeweging richting kleinschaliger kantoren waarin de persoonlijke band met de basis vormt. “Ik ben zeer blij met die laatste ontwikkeling. Wat dat betreft vond ik ook de recente uitspraak van Arie van den Berg (Heinenoord) tekenend, die aangaf terug te willen gaan naar meer lokale business.”