Overeenstemming WA- en rechtsbijstandsverzekeraars over nieuw Convenant Buitengerechtelijke kosten

Na besprekingen tussen WA-verzekeraars en rechtsbijstandsverzekeraars is overeenstemming bereikt over een nieuw Convenant Buitengerechtelijke Kosten (BGK-L) met rechtsbijstandsverzekeraars. Het nieuwe convenant en de staffel gelden vanaf 1 juli 2016.

De staffelbedragen zijn gebaseerd op de staffelbedragen die vanaf 1 januari 2016 al gelden voor de andere belangenbehartigers die deelnemen aan de PIV-overeenkomst BGK. Verschil met de PIV-staffel voor andere belangenbehartigers is dat de BGK-vergoeding voor rechtsbijstandsverzekeraars exclusief BTW is. De opslag van 5% die rechtsbijstandsverzekeraars altijd ontvingen ter compensatie van het nadeel dat zij hebben ten opzichte van andere belangenbehartigers, omdat zij geen recht hebben op vooraftrek van belasting, zal vanaf 2017 worden afgebouwd. De rekenmodule op het PIV-Kennisnet wordt per 1 juli aangepast. Het Verbond van Verzekeraars zal over de BGK- L-regeling nog een aparte circulaire versturen.