Noodweer raakt ook NN in de portemonnee

Na Delta Lloyd (zie bericht do. 18 aug.) heeft ook bij de NN Group in de eerste helft van dit jaar de fors hogere schadelast als gevolg van het noodweer ervoor gezorgd dat het operationeel resultaat met ruim een derde (34,1%) is teruggelopen: van 480 miljoen euro in de eerste helft van 2015 naar 321 miljoen euro in dezlfde periode dit jaar. Al werd deze extra schadelast deels gecompenseerd door een gunstige ontwikkeling van het aantal en omvang van de schadeclaims op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Uit de halfjaarcijfers van de NN Group blijkt verder dat ook het netto resultaat terugliep: met 14,1% van 392 miljoen euro naar 335 miljoen euro.

In een toelichting wijst CEO Lard Friese onder meer op de gevolgen van de Britse uittreding uit de Europese Unie. “Onze bedrijfsactiviteiten zijn onderr beïnvloed door marktontwikkelingen en de lage rentestand, hetgeen vooral heeft geleid tot lagere beleggingsinkomsten. Buitengewone ontwikkelingen, waaronder de uitkomst van het Brexit-referendum, hebben de afgelopen maanden effect gehad op wereldwijde financiële markten. Vanwege de voortdurende onrust op de financiële markten blijven de marktomstandigheden op het gebied van vermogensbeheer lastig, waardoor klanten minder beleggingsrisico nemen en er druk blijft bestaan op de fees”, aldus Friese, die zeer tevreden zegt te zijn over de de solvency II-ratio van 252% en d evermiogenspositie van 2,3 miljard euro