Noodweer en hogere zorguitgaven leiden tot beperkt negatief operationeel resultaat

De zware regen- en hagelbuien van de afgelopen weken hebben veel schade veroorzaakt bij verzekerden van Achmea, zowel bij particulieren als bij boeren en tuinders. Achmea schat het bruto schadebedrag bij haar klanten nu in op ongeveer 260 miljoen euro . Na herverzekering resteert een netto schadelast voor Achmea van circa 140 miljoen euro. Het noodweer heeft een extreme impact, die voor Achmea groter is dan de impact van andere calamiteiten in de afgelopen tientallen jaren, groter ook dan in 2007 het geval was door storm Kyrill. Bij de zorgactiviteiten ziet de verzekeraar dat de zorguitgaven, na jaren van beheerste stijging, nu harder stijgen dan de verwachting begin dit jaar. Onder meer de ontwikkeling van de kosten van geneesmiddelen is hiervan de oorzaak. De stijging vindt plaats nadat over 2015 en 2016 de zorgpremies voor onze klanten zijn verlaagd tot onder de kostprijs. Hierbij is in totaal 810 miljoen euro teruggegeven aan verzekerden.. “Onder meer als gevolg van bovenstaande factoren verwachten we op groepsniveau een beperkt negatief operationeel resultaat van 24 miljoen euro over de eerste zes maanden van dit jaar.”, aldus Achmea in haar halfjaarbericht.

.Met betrekking tot de recente regen- en hagelbuien zegt Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “De recente uitzonderlijk zware regenval en extreme hagelbuien veroorzaakten veel wateroverlast en schades bij onze verzekerden. Nog los gezien van de materiële schade, heeft dit ook geleid tot veel persoonlijk leed. Medewerkers van onder meer Interpolis, Centraal Beheer en Avéro Achmea hebben met extra inzet gewerkt om het grote aantal getroffen klanten zo goed en zo snel mogelijk van dienst te zijn. Boeren en tuinders met schade aan hun bedrijven werden, waar mogelijk samen met Rabobank, geholpen zodat het getroffen boerenbedrijf weer zo snel mogelijk door kan. Een toename van de schadelast door het veranderende klimaat was verwacht. Over de eerste zes maanden van dit jaar resulteert dit voor Achmea in een aanzienlijk, negatief financieel effect. De huidige premiestellingen zijn niet voldoende dekkend voor de toegenomen schadelast, waardoor premieverhogingen onvermijdelijk zijn. Onder meer preventie kan helpen de schadelast minder sterk te laten toenemen. Onze merken nemen hierin een voortrekkersrol.”