NN lanceert eerste Trendrapport over Duurzame Mobiliteit Misvattingen en kennisgebrek stagneren transitie duurzaam vervoer

Op 1 januari van dit jaar reden er 9,1 miljoen personenauto’s op de Nederlandse wegen. Dit is 1,7% (bijna 200.000 voertuigen) meer dan het jaar ervoor. Van deze auto’s is slechts 13,8% elektrisch.[1] Bij gelijke aanschafkosten voor fossiele en elektrische voertuigen zou dit voor particulieren en zzp’ers bijna 60% kunnen zijn en voor het mkb en grootzakelijke zelfs 73% en 84%.[2] Toch vordert de totale verschuiving naar duurzame mobiliteit te langzaam; hardnekkige misvattingen en gebrek aan kennis staan deze transitie in de weg. Dit en meer blijkt uit het eerste Trendrapport Duurzame Mobiliteit van Nationale-Nederlanden

 

Bijna negen op de tien (88%) particuliere autobezitters en meer dan driekwart (75%) van de zzp’ers heeft nog steeds een voertuig dat rijdt op fossiele brandstoffen. Indien deze groep overstapt speelt het milieu voor de helft van de autobezitters een sleutelrol. Voor het mkb en grootzakelijke organisaties zijn, naast milieuoverwegingen, toekomstige wet- en regelgeving (respectievelijk 48% en 52%) en het verbeteren van het bedrijfsimago (47% en 49%) belangrijke beweegredenen om het vervoer te verduurzamen. Als één van de grootste autoverzekeraars pakt Nationale-Nederlanden haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de overgang naar duurzaam vervoer te versnellen. Onder andere door het stimuleren van elektrisch rijden, het verzekeren van light electric vehicles en het ondersteunen van de elektrificatie van werkmaterieel.

 

Vooroordelen vertragen transitie
Uit het Trendrapport blijkt dat minder dan de helft van de particulieren en zzp’ers op de hoogte is van toekomstige wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Deze kennis is vooral voor particuliere autobezitters essentieel om de overstap naar een duurzamer voertuig, zoals elektrisch, hybride, of waterstof, te maken. Bovendien weerhouden misvattingen over de totale kosten van elektrische auto’s velen ervan om de overstap te maken; bijna driekwart van de respondenten gelooft ten onrechte dat verzekering en maandelijks onderhoud duurder zijn dan bij auto’s op fossiele brandstoffen. Maurice Koopman, CEO Schade & Inkomen bij Nationale-Nederlanden: ‘We zitten in een sectortransitie vol tegenstellingen en onzekerheden. Voor particulieren en ondernemers is het cruciaal om goed geïnformeerd te zijn over aankomende wet- en regelgeving. Ondanks dat dieselbussen straks veel steden niet meer in mogen komen, zien we bijvoorbeeld dat ondernemers hiervoor blijven kiezen. Daarnaast is het belangrijk om bij het kopen van een duurzamere auto naar de totale eigendomskosten te kijken. Nu zijn deze auto’s vaak duurder in aanschaf, maar goedkoper in andere kosten. En ondanks de aankomende stijgende wegenbelasting, verwachten we dat deze aanschafwaarde ook zal gaan dalen.’

 

Rol voor verzekeraar
‘Nationale-Nederlanden heeft als doel om in 2030 de uitstoot van zakelijke klanten met 26% te verminderen en bij particulieren een reductie van 15% per verzekerde auto te bereiken’, zo geeft Koopman aan. Tegen 2040 moet de Europese uitstoot van CO2 met 90% zijn verminderd ten opzichte van 1990 en tegen 2050 is het de verwachting dat brandstofauto’s niet meer toegestaan zijn op de wegen. In Nederland draagt de mobiliteitssector voor ongeveer een kwart bij aan de totale CO2-uitstoot. Koopman: ‘Wij spelen in deze context als verzekeraar van 1,3 miljoen auto’s, een belangrijke rol in de ondersteuning van duurzamer vervoer. Niet alleen met informatie en financiële ondersteuning en aantrekkelijke verzekeringspremies voor hybride en elektrische auto’s, maar ook met producten om auto’s te kunnen delen of het gebruik van de fiets te stimuleren.’ Voor de zakelijke markt zet Nationale-Nederlanden actief in op de voorlichting over de nieuwe wet- en regelgeving en lanceerde het een voor iedereen toegankelijke tool waarmee de totale eigendomskosten van elk voertuig kan worden berekend.

Uit onderzoek van Nationale-Nederlanden:

 

  • Een elektrische auto is het populairst onder jongeren tot 35 (11%). Milieu is voor deze groep de belangrijkste drijfveer (63%).
  • Driekwart van de werknemers (76%) geeft aan niet gestimuleerd te worden door hun werkgever om op een duurzame manier te reizen;
  • Terwijl 87% van de werkgevers in het mkb en 86% van de werkgevers in het GZ aangeeft werknemers juist wel te stimuleren om duurzaam te reizen.
  • 62% van de particuliere bezitters van verbrandingsauto’s wacht op de ontwikkeling van de waterstofauto, voordat ze overstappen op een duurzamere auto. Bij groot zakelijke ondernemers is dat 57%.
  • Minderheid particulieren (28%) en ZZP’ers (38%) is bereid meer te betalen voor duurzame(re) auto dan auto met verbrandingsmotor;
  • Volgens zowel particuliere autobezitters als ondernemers is overheid het meest verantwoordelijk om het gebruik van duurzame vervoersmiddelen te stimuleren
  • Door particuliere autobezitters wordt de benzineauto voor privéreizen (61%) meer gebruikt als het meest gebruikte vervoersmiddel dan voor reizen voor werk (51%) of naar werk (48%)